بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: کسب و کار

بایگانی همایش های: کسب و کار

دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، آذر ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، شهریور ۹۴، دانشگاه تهران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی

برگزار کننده: دانشگاه تهران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاريخ برگزاري:  23 آذر 1394
ارسال چکیده مقالات: 8 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 94
theme