بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: همایش بین المللی (برگه 2)

بایگانی همایش های: همایش بین المللی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران، بهمن ۹۶، انجمن کواترنری ایران

برگزار کننده: انجمن کواترنری ایران
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  15 دی 96

پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علم و صنعت - مرکز تحقیقات آلومینیوم

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت - مرکز تحقیقات آلومینیوم
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 9 آذر 96
ارسال اصل مقالات:  6 بهمن 96

دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره بین‌المللی نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌تخصصی سرطان کودک ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۶، مؤسسه خیریه محک

برگزار کننده: مؤسسه خیریه محک
تاريخ برگزاري: 1 و 2 آذر 1396

کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی، چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی، چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، بهمن ۹۶، انجمن علمی انرژی ایران

برگزار کننده: انجمن علمی انرژی ایران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران
تاريخ برگزاري: 6 الی 8 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 96

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 19 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 96

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۶

"فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن مهندسی صنایع ایران

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن مهندسی صنایع ایران
تاريخ برگزاري: 18 و 19 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی، بهمن ۹۶، دانشگاه علم و صنعت

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 مهر 96
ارسال اصل مقالات:  24 دی 96

دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت، بهمن ۹۶، انجمن علمی موتور ایران

برگزار کننده: انجمن علمی موتور ایران
تاريخ برگزاري: 24 الی 26 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  1 دی 96

چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018)، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2018)، بهمن ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تاريخ برگزاري: 4 و 5 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  18 دی 96
theme