بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: همایش بین المللی

بایگانی همایش های: همایش بین المللی

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران، اردیبهشت ۹۷، انجمن ژنتیک ایران

برگزار کننده: انجمن ژنتیک ایران
تاريخ برگزاري: 23 الی 25 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 96

دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار، فروردین ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تاريخ برگزاري: 28 الی 30 فروردین 1397
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96

چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، بهمن ۹۶، سازمان هواشناسی کشور ، وزارت راه و شهرسازی

برگزار کننده: سازمان هواشناسی کشور ، وزارت راه و شهرسازی
تاريخ برگزاري: 28 و 29 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 دی 96
ارسال اصل مقالات:  22 دی 96

دومین همایش بین المللی گرد و غبار، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی گرد و غبار، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه ایلام ، سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور ، استانداری ایلام

برگزار کننده: دانشگاه ایلام ، سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور ، استانداری ایلام
تاريخ برگزاري: 5 الی 7 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 96

اولین همایش بین المللی مسائل آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مسائل آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 5 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96

کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی) ۱۳۹۶، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی) ۱۳۹۶، اسفند ۹۶، دانشگاه الزهراء (س) ، جامعه مهندسان معماری داخلی ایران ، موسسه هنرهای آفام

برگزار کننده: دانشگاه الزهراء (س)
تاريخ برگزاري: 9 و 10 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم تصمیم گیری هوشمند، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین‌المللی علوم تصمیم گیری هوشمند، اردیبهشت ۹۷، انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
تاريخ برگزاري: 19 الی 21 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 29 اسفند 96

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۹۶، انجمن هوافضای ایران

برگزار کننده: انجمن هوافضای ایران
تاريخ برگزاري: 8 الی 10 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  30 دی 96

دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران، اسفند ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن علمی نوروژنتیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن علمی نوروژنتیک ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 دی 96

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، شهریور ۹۷، دانشگاه مراغه ، انجمن زیست شناسی ایران

برگزار کننده: دانشگاه مراغه ، انجمن زیست شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 31 مرداد الی 2 شهریور 1397
ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 97
theme