بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: موسسه آموزش عالی خاوران

بایگانی همایش های: موسسه آموزش عالی خاوران

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اسفند ۹۵، انجمن علوم و فنون دریایی ایران ، موسسه آموزش عالی خاوران ، انجمن سنجش از دور ایران

برگزار کننده: انجمن علوم و فنون دریایی ایران ، موسسه آموزش عالی خاوران ، انجمن سنجش از دور ایران
تاريخ برگزاري:  21 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 96

همایش ملی معماری، شهرسازی وپژوھشھای نیاز محور، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی ملی معماری، شهرسازی وپژوھشھای نیاز محور، بهمن ۹۴، مؤسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده: مؤسسه آموزش عالی خاوران
تاريخ برگزاري: 29 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 94

همایش ملی برق، مخابرات و پژوهشهای نیاز محور، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی برق، مخابرات و پژوهشهای نیاز محور، آذر ۹۴، مؤسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده: مؤسسه آموزش عالی خاوران
تاريخ برگزاري: 26 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 94

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات، آبان ۹۴، موسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران
تاريخ برگزاري:  5 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  27 آبان 94

همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور، دی ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور، دی ۹۴، موسسه آموزش عالی خاوران

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران
تاريخ برگزاري: 24 دی 1394
ارسال اصل مقالات:  17 دی 94
theme