بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: مهر 97

بایگانی همایش های: مهر 97

شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مهر ۹۷

فراخوان مقاله شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مهر ۹۷، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 4 و 5 مهر 1397
ارسال اصل مقالات: 5 فروردین 97 الی 31 اردیبهشت 97

اولین کنفرانس ملی مدلسازی رفتار مکانیکی مواد، مهر ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدلسازی رفتار مکانیکی مواد، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهيد باهنر کرمان
تاريخ برگزاري:  25 و 26 مهر 1397
ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 97
theme