بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: فروردین 97

بایگانی همایش های: فروردین 97

چهارمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، فروردین ۹۷، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود
تاريخ برگزاري: 27 الی 29 فروردین 1397
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه، فروردین ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 8 و 9 فروردین 1397
ارسال چکیده مقالات: 8 مهر 96
theme