بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: شهریور 97

بایگانی همایش های: شهریور 97

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران، شهریور ۹۷، دانشگاه مراغه ، انجمن زیست شناسی ایران

برگزار کننده: دانشگاه مراغه ، انجمن زیست شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 31 مرداد الی 2 شهریور 1397
ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 97

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، شهریور ۹۷، انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه شهركرد

برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه شهركرد
تاريخ برگزاري: 14 و 15 شهریور 1397
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 97

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فسا

برگزار کننده: دانشگاه فسا
تاريخ برگزاري:  12 و 13 شهریور 1397
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 97

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۷، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 شهریور 1397
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 96

دومین همایش ملی پسته ایران، شهریور ۹۷

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پسته ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

برگزار کننده: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
تاريخ برگزاري:   شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 96
theme