بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

بایگانی همایش های: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

هجدهمین کنفرانس ملی – دانشجویی مهندسی برق ایران، آبان ۹۴

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران، آبان ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز مشهد ، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  26 مهر 94

سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، اسفند ۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
تاريخ برگزاري: 11 و 12 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 17 مهر 94
ارسال اصل مقالات:  13 آذر  94
theme