بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: دانشگاه محقق اردبیلی

بایگانی همایش های: دانشگاه محقق اردبیلی

اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم و تربیت و مشاوره، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم و تربیت و مشاوره، آذر ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري:  8 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  6 اسفند 96

دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه محقق اردبیلی ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 96

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، مرداد ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 25 و 26 مرداد 1396
ارسال اصل مقالات:  31 تیر 96

دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 15 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 6 اردیبهشت 96

شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، شهریور ۹۶، انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات:  30 تیر 96

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 21 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  17 اردیبهشت 96

اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 24 و 25 شهریور 1395
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 95
ارسال اصل مقالات: 24 تیر 95 الی 24 مرداد 95

پنجمین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق غرب و شمالغرب کشور، مهر ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق غرب و شمالغرب کشور، مهر ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
تاريخ برگزاري: 4 و 5 مهر 1395
ارسال اصل مقالات: 1 مرداد 95

اولین کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، مرداد ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی - دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی - دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 6 و 7 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 خرداد 95
ارسال اصل مقالات:  20 تیر 95

چهارمین سمینار جبر و کاربردهای آن، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین سمینار جبر و کاربردهای آن، مرداد ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 19 الی 21 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 95
theme