بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: دانشگاه فردوسی مشهد

بایگانی همایش های: دانشگاه فردوسی مشهد

همایش بین المللی مطالعات یگانشی جوندگان، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله همایش بین المللی مطالعات یگانشی جوندگان، بهمن ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 7 الی 9 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 96

همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله همایش ترجمه و میراث ادبی فارسی و فرانسه، فروردین ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 8 و 9 فروردین 1397
ارسال چکیده مقالات: 8 مهر 96

اولین سمینار کنترل و بهینه‌سازی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین سمینار کنترل و بهینه‌سازی، مهر ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 19 و 20 مهر 1396
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 96

پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، آبان ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، آبان ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن مهندسی شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 30  آبان الی 2 آذر 1396
ارسال اصل مقالات:  5 آبان  96

سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، آبان ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، آبان ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 2 و 3 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 96
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE)، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE)، شهریور ۹۶، گروه مهندسی صنايع دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: گروه مهندسی صنايع دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 22 و 23 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات:  31 تیر 96

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی، تیر ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی، تیر ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 21 تیر 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 خرداد 96
ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 96

هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)، آبان ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش (ICCKE)، آبان ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 4 و 5 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  23 تیر 96

اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء، فروردین ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 21 فروردین 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 95

دومین کنگره­ بین المللی سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره­ بین المللی سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پژوهشگاه رویان ، جهاد دانشگاهی

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پژوهشگاه رویان ، جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95
theme