بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: دانشگاه شهید باهنر کرمان

بایگانی همایش های: دانشگاه شهید باهنر کرمان

هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید باهنر - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
تاريخ برگزاري: 17 و 18 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 20 آذر 96

چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی معادن روباز، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی معدن ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مهندسی معدن ایران
تاريخ برگزاري: 24 الی 27 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 96

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 31 اردیبهشت 96

دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، اسفند ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 95

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شرکت ملی صنایع مس ایران و سازمان حفاظت محیط زیست

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شرکت ملی صنایع مس ایران و سازمان حفاظت محیط زیست
تاريخ برگزاري: 17 و 18 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  31 تیر 95

دومین همایش ملی رادار نفوذی به زمین، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی رادار نفوذی به زمین، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مکانیک سنگ ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن مکانیک سنگ ایران
تاريخ برگزاري: 15 الی 17 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  29 اسفند 94

دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
تاريخ برگزاري: 22 و 23 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  2 بهمن 94

هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 29 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 95

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران، شهریور ۹۴، مجتمع آموزش عالی بم ، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

برگزار کننده: مجتمع آموزش عالی بم ، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 25 الی 26 شهریور 1394
ارسال چکیده مقالات: 3 شهریور 94
ارسال اصل مقالات:  3 شهریور 94

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 94
theme