بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بایگانی همایش های: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، خرداد ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تاريخ برگزاري:  21 و 22 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 96

کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن، اردیبهشت ۹۴، انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزار کننده: انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تاريخ برگزاري: 30 و 31 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  28 فروردین 94
theme