بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: تیر 97

بایگانی همایش های: تیر 97

بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ۹۷

فراخوان مقاله بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۷

فراخوان مقاله هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۷، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 20 و 21 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 97

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۷

فراخوان مقاله بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۷، انجمن اورولوژی ایران

برگزار کننده: انجمن اورولوژی ایران
تاريخ برگزاري: 29 خرداد لغایت 1 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 96
theme