بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: بهمن 96

بایگانی همایش های: بهمن 96

هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو، بهمن ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
تاريخ برگزاري: 11 و 12 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 96

همایش ملی زیست فناوری دریا، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی زیست فناوری دریا، بهمن ۹۶، دانشگاه هرمزگان

برگزار کننده: دانشگاه هرمزگان
تاريخ برگزاري: 15 و 16 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 1 آبان 96

چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، بهمن ۹۶، سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی

برگزار کننده: سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 96
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 96

دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست، بهمن ۹۶، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

برگزار کننده: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تاريخ برگزاري: 4 و 5 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه، بهمن ۹۶، انجمن مهندسی سازه ایران

برگزار کننده: انجمن مهندسی سازه ایران
تاريخ برگزاري: 28 و 29 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 1 دی 96

همایش بین المللی مطالعات یگانشی جوندگان، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله همایش بین المللی مطالعات یگانشی جوندگان، بهمن ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 7 الی 9 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 96

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، بهمن ۹۶، دانشگاه اصفهان ، بنیاد ملی بازی های رایانه ای

برگزار کننده: دانشگاه اصفهان ، معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
تاريخ برگزاري: 25 الی 27 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته، بهمن ۹۶، دانشگاه شهيد چمران اهواز

برگزار کننده: دانشگاه شهيد چمران اهواز
تاريخ برگزاري: 11 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 مهر 96
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 96

اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور، بهمن ۹۶، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 96

دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 1 دی 96
theme