بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: بهمن 96

بایگانی همایش های: بهمن 96

همایش سراسری اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده‌ها، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله همایش سراسری اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده‌ها، بهمن ۹۶، دانشكده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع)

برگزار کننده: دانشكده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين (ع)
تاريخ برگزاري: 15 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

ششمین همایش ملی توربین گاز، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی توربین گاز، بهمن ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
تاريخ برگزاري:  بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 7 دی 96

اولین کنگره ی ملی دانشجویی طب اسب ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنگره ی ملی دانشجویی طب اسب، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاريخ برگزاري: 18 و 19 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 96

دهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۶، انجمن الکتروشیمی ایران

برگزار کننده: انجمن الکتروشیمی ایران
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی، چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس بین‌المللی فناوری و مدیریت انرژی، چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، بهمن ۹۶، انجمن علمی انرژی ایران

برگزار کننده: انجمن علمی انرژی ایران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و تهدیدها، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و تهدیدها، بهمن ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 96

چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، بهمن ۹۶، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه تهران

برگزار کننده: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 28 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 15 دی 96

ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمينی شهر ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمينی شهر ، انجمن علمی سيستمهای سطوح آبگير باران ايران
تاريخ برگزاري: 25 و 26 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 96

نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، بهمن ۹۶، دانشگاه گنبد کاووس

برگزار کننده: دانشگاه گنبد کاووس
تاريخ برگزاري: 5 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 25 آذر 96

سومین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید بهشتی ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 11 و 12 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 20 آذر 96
theme