بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: اسفند 96

بایگانی همایش های: اسفند 96

دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی شريف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شريف
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

اولین همایش ملی ساخت داخل، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ساخت داخل، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 3 تیر 96
ارسال اصل مقالات: 1 مهر 96

همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ، اسفند ۹۶، گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 12 بهمن 96

همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن، اسفند ۹۶، جامعه المصطفی العالمیه اصفهان

برگزار کننده: جامعه المصطفی العالمیه اصفهان
تاريخ برگزاري:  اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 شهریور 96
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی یافته های نوین روان شناسی تربیتی و چالش های پیش رو، اسفند ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
تاريخ برگزاري: 3 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 8 بهمن 96

ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 17 آذر 96

هفتمین کنفرانس بین­ المللی نانوساختارها، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس بین­ المللی نانوساختارها، اسفند ۹۶، پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 9 و 10 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 15 مهر 96
theme