بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: اسفند 96

بایگانی همایش های: اسفند 96

اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست، اسفند ۹۶، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

برگزار کننده: انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
تاريخ برگزاري: 2 و 3 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 3 دی 96

هفتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 15 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 24 آبان 96

سومین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران، اسفند ۹۶، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 96

همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، اسفند ۹۶، دانشگاه پیام نور

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 6 بهمن 96

سومین کنگره ملی روان شناسی ایران “مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی”، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی روان شناسی ایران مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی، اسفند ۹۶، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 9 الی 11 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 96
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی، اسفند ۹۶، انجمن علمی [استادان] زبان و ادبیات فارسی ایران ، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده: انجمن علمی [استادان] زبان و ادبیات فارسی ایران ، دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی شريف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شريف
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

اولین همایش ملی ساخت داخل، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ساخت داخل، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 1 مهر 96

همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ، اسفند ۹۶، گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 12 بهمن 96

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، مهر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري:  8 و 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 96
theme