بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: اسفند 94

بایگانی همایش های: اسفند 94

همایش آشنایی با نوروساینس، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش آشنایی با نوروساینس، اسفند ۹۴، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 19 اسفند 1394

سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 94

نخستین سمینار سراسری مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله نخستین سمینار سراسری مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
تاريخ برگزاري: 20 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 1 اسفند 94

همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
تاريخ برگزاري: 17 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 94

سومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی پژوهش­­های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
تاريخ برگزاري: 13 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 94

نهمین همایش ملی تخصصی آمار، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی تخصصی آمار، اسفند ۹۴، دانشگاه پيام نور مركز اروميه

برگزار کننده: دانشگاه پيام نور مركز اروميه
تاريخ برگزاري: 20 و 21 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94

همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
تاريخ برگزاري:  18 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94

اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، اسفند ۹۴، دانشگاه جیرفت ، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

برگزار کننده: دانشگاه جیرفت ، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
تاريخ برگزاري: 18 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 1 اسفند 94
ارسال اصل مقالات:  1 اسفند 94

همایش ملی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 15 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 94

دومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند ۹۴، دانشگاه صنعتی شیراز

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز
تاريخ برگزاري: 9 و 10 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 94
theme