بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: اردیبهشت 97

بایگانی همایش های: اردیبهشت 97

اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه ساز، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه ساز، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد ، سازمان صنايع دريايی

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، سازمان صنايع دريايی
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 4 دی 96

پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علم و صنعت - مرکز تحقیقات آلومینیوم

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت - مرکز تحقیقات آلومینیوم
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 9 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 15 دی 96

اولین کنفرانس ملی مدلسازی رفتار مکانیکی مواد، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدلسازی رفتار مکانیکی مواد، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهيد باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

همایش ملی فرش و نیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی فرش و نیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

برگزار کننده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاريخ برگزاري: 12 و 13 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 96
ارسال اصل مقالات: 17 فروردین 97

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران
تاريخ برگزاري: 6 الی 8 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 96

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 19 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 96

نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه کردستان - مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی

برگزار کننده: دانشگاه کردستان - مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 1 دی 96

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده: دانشگاه الزهرا (س)
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 18 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 96

هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب، اردیبهشت ۹۷، انجمن علمی پزشکی خواب ایران

برگزار کننده: انجمن علمی پزشکی خواب ایران
تاريخ برگزاري:  اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 1 آبان 96

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فسا

برگزار کننده: دانشگاه فسا
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96
theme