بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » بایگانی همایش ها: آبان 96

بایگانی همایش های: آبان 96

کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۶

فراخوان مقاله کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، انجمن جراحان مغز واعصاب ایران

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، انجمن جراحان مغز واعصاب ایران
تاريخ برگزاري: 24 الی 26 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 96

پنجمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله پنجمن کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، آبان ۹۶، انجمن رباتيک ايران

برگزار کننده: انجمن رباتيک ايران
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا، آبان ۹۶، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ، مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی غرب آسیا

برگزار کننده: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ، مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی غرب آسیا
تاريخ برگزاري: 8 و 9 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  10 مهر 96

اولین همایش استانی بیولوژی و تکنولوژی، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش استانی بیولوژی و تکنولوژی، آبان ۹۶، مرکز آموزش عالی استهبان

برگزار کننده: مرکز آموزش عالی استهبان
تاريخ برگزاري: 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  20 مهر 96

دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، آبان ۹۶

فراخوان مقاله دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، آبان ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 3 و 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 5 مهر 96

اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی (دارنده مجوز ISC وزارت علوم)، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، آبان ۹۶، دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر

برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی آذین شوشتر
تاريخ برگزاري: 25 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 15 آبان 96

سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی ایران و هفدهمین کنگره بین المللی MMESA، آبان ۹۶

فراخوان مقاله سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی ایران و هفدهمین کنگره بین المللی MMESA، آبان ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 1 مهر 96

همایش توسعه پایدار و بهره وری، آبان ۹۶

فراخوان مقاله همایش توسعه پایدار و بهره وری، آبان ۹۶، دانشگاه پیام نور واحد اهر

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد اهر
تاريخ برگزاري: 11 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 20 مهر 96

نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، آبان ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، آبان ۹۶، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 96

ششمین همایش سراسری طب و قضا، آبان ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش سراسری طب و قضا، آبان ۹۶، سازمان پزشكی قانونی كشور

برگزار کننده: سازمان پزشكی قانونی كشور
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 96
theme