بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی (برگه 2)

دامپزشکی

هفتمین کنگره علوم دامی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین کنگره علوم دامی ایران، شهریور ۹۵، انجمن علوم دامی ایران

برگزار کننده: انجمن علوم دامی ایران
تاريخ برگزاري: 17 و 18 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 95

اولین کنگره ملی عفونت و ایمنی، مهر ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی عفونت و ایمنی، مهر ۹۵، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 7 و 8 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 29 مرداد 95

سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آبان ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آبان ۹۵، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 12 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  1 مهر 95

دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، مهر ۹۵، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مرداد 95

سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۵، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

برگزار کننده: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
تاريخ برگزاري: 5 الی 7 خرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 94
ارسال اصل مقالات: 5 اردیبهشت 95 ( در صورت تمایل ) 

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، تیر ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، تیر ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن ماهی شناسی ایران

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، انجمن ماهی شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 30 و 31 تیر 1395
ارسال اصل مقالات:  20 خرداد 95

همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، بهمن ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاريخ برگزاري: 29 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن  94

نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی پزشکی، فروردین ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی پزشکی، فروردین ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاريخ برگزاري: 26 فروردین 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 94

اولین کنگره ملی بیماری های داخلی دام های بزرگ ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی بیماری های داخلی دام های بزرگ ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 15 الی 17 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 95

دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، اسفند ۹۴، مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور ، موسسه مدیریت همایش های ایران

برگزار کننده: مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور ، موسسه مدیریت همایش های ایران
تاريخ برگزاري: 21 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات: 14 اسفند 94
theme