بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی (برگه 2)

دامپزشکی

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95

سومین همایش ملی گاومیش ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی گاومیش ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
تاريخ برگزاري: 27 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 95

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
تاريخ برگزاري: 14 الی 16 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 مرداد 96
ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 96

نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، اسفند ۹۵، سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان

برگزار کننده: سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 21 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 95

همایش زیست فناوری دامی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش زیست فناوری دامی، بهمن ۹۵، گروه زیست فناوری دامی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

برگزار کننده: گروه زیست فناوری دامی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تاريخ برگزاري: 19 و 20 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 95

اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۵، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 9 و 10 شهریور 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 95

هفتمین کنگره علوم دامی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین کنگره علوم دامی ایران، شهریور ۹۵، انجمن علوم دامی ایران

برگزار کننده: انجمن علوم دامی ایران
تاريخ برگزاري: 17 و 18 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 95

اولین کنگره ملی عفونت و ایمنی، مهر ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی عفونت و ایمنی، مهر ۹۵، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 7 و 8 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 29 مرداد 95

سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آبان ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آبان ۹۵، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 12 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  1 مهر 95

دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، مهر ۹۵، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مرداد 95
theme