بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی

دامپزشکی

اولین کنگره ی ملی دانشجویی طب اسب ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنگره ی ملی دانشجویی طب اسب، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
تاريخ برگزاري: 18 و 19 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 96

پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و سیزدهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، آذر ۹۶

"فراخوان مقاله پنجمین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و سیزدهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، آذر ۹۶، دانشگاه تهران ، انجمن جراحی دامپزشکی ایران

برگزار کننده: دانشگاه تهران ، انجمن جراحی دامپزشکی ایران
تاريخ برگزاري: 14 الی 16 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 96

همایش بین المللی مطالعات یگانشی جوندگان، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله همایش بین المللی مطالعات یگانشی جوندگان، بهمن ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 7 الی 9 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 22 دی 96

پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، آذر ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ایران، آذر ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، انجمن ماهی شناسی ایران

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، انجمن ماهی شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 22 و 23 آذر 1396
ارسال اصل مقالات:  7 آذر 96

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، آذر ۹۶، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
تاريخ برگزاري:  25 و 26 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 96

چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آذر ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام، آذر ۹۶، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 1 آذر 1396
ارسال اصل مقالات:  10 آبان 96

دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  15 دی 96

سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شهریور ۹۶، دانشگاه تهران ، سازمان نظام دامپزشکی ، سازمان دامپزشکی کشور

برگزار کننده: دانشگاه تهران ، سازمان نظام دامپزشکی ، سازمان دامپزشکی کشور
تاريخ برگزاري: 30 و 31 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 96

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۹۶، انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

برگزار کننده: انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه اردکان

برگزار کننده: دانشگاه اردکان
تاريخ برگزاري: 21 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 96
theme