بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » دامپزشکی

دامپزشکی

دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی، بهمن ۹۶، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات: 1 دی 96

سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شهریور ۹۶، دانشگاه تهران ، سازمان نظام دامپزشکی ، سازمان دامپزشکی کشور

برگزار کننده: دانشگاه تهران ، سازمان نظام دامپزشکی ، سازمان دامپزشکی کشور
تاريخ برگزاري: 30 و 31 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۹۶، انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

برگزار کننده: انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 96

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه اردکان

برگزار کننده: دانشگاه اردکان
تاريخ برگزاري: 21 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 96

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95

سومین همایش ملی گاومیش ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی گاومیش ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
تاريخ برگزاري: 27 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 95

یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
تاريخ برگزاري:  شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 مرداد 96
ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 96

نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام، اسفند ۹۵، سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان

برگزار کننده: سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 21 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 95

همایش زیست فناوری دامی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش زیست فناوری دامی، بهمن ۹۵، گروه زیست فناوری دامی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

برگزار کننده: گروه زیست فناوری دامی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تاريخ برگزاري: 19 و 20 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 95

اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۵، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 9 و 10 شهریور 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 95
theme