لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران                  بسم الله الرحمن الرحيم

فیزیک

سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران، اسفند ۹۵، انجمن مهندسی صوتیات ایران ، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: انجمن مهندسی صوتیات ایران ، دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 11 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  25 دی  95

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

برگزار کننده: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
تاريخ برگزاري: 12 الی 14 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  9 آذر 95

همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۹۵، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  17 دی 95

هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵، دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  2 دی 95

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
تاريخ برگزاري: 5 الی 7 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 96

دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان ، انجمن نجوم ایران
تاريخ برگزاري: 7 و 8 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  24 دی 95

سومین همایش ملی هواشناسی (پایش و پیش‌بینی کوتاه‌مدت مخاطرات جوی)، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی هواشناسی (پایش و پیش‌بینی کوتاه‌مدت مخاطرات جوی)، اسفند ۹۵، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 95

هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
تاريخ برگزاري: 27 و 28 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 29 اسفند 95

نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، دی ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، دی ۹۵، دانشگاه شیراز ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه شیراز ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 16 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  9 آذر 95

ششمین کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری، دی ۹۵

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری، دی ۹۵، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 2 دی 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 آبان 95
theme