بسم الله الرحمن الرحيم

فیزیک

دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود
تاريخ برگزاري: 1 و 2 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 20 خرداد 96

کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه یزد ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه یزد ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 6 الی 9 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 فروردین 96 الی 15 اردیبهشت 96

همایش ملی تازه هایی از فیزیک خورشید، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تازه هایی از فیزیک خورشید، اسفند ۹۵، مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم (ع)

برگزار کننده: مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم (ع)
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 95

پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، اردیبهشت ۹۶، انجمن علوم و مهندسی پلاسمای ایران

برگزار کننده: انجمن علوم و مهندسی پلاسمای ایران
تاريخ برگزاري: 21 و 22 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  28 اسفند 95

نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران، اردیبهشت ۹۶، چشمه نور ایران

برگزار کننده: چشمه نور ایران
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 اردیبهشت 96

اولین کنفرانس و کارگاه ملی نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس و کارگاه ملی نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستمهای کوانتومی باز، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 20 الی 22 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 فروردین 96

سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران، اسفند ۹۵، انجمن مهندسی صوتیات ایران ، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: انجمن مهندسی صوتیات ایران ، دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 11 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  25 دی  95

بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

برگزار کننده: انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
تاريخ برگزاري: 12 الی 14 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  9 آذر 95

همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن ۹۵، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  17 دی 95

هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۵، دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه دامغان ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  2 دی 95
theme