بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 6)

ریاضیات

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن ايراني تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن تحلیل پوششی داده ها
تاريخ برگزاري: 18 الی 19 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94

دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، اردیبهشت ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
تاريخ برگزاري: 24 و 25 اردیبهشت 1394
ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 94
ارسال اصل مقالات:  18 اردیبهشت 94

دومین دوره همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله دومین دوره همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن، خرداد ۹۴، دانشگاه ملایر

برگزار کننده: دانشگاه ملایر
تاريخ برگزاري: 7 خرداد 1394
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 94

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات و صنایع بانک، بیمه و سرمایه گذاری، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات و صنایع بانک، بیمه و سرمایه گذاری،اردیبهشت ۹۴، پژوهشکده تحقيق در عمليات

برگزار کننده: پژوهشکده تحقيق در عمليات
تاريخ برگزاري:   به تعویق افتاد 1394
ارسال اصل مقالات:  1 اردیبهشت 94

هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن ايراني تحقيق در عمليات ايران

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن ايراني تحقيق در عمليات ايران
تاريخ برگزاري: 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1394
ارسال اصل مقالات:  25 اسفند 93

دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، خرداد ۹۴، دانشگاه تبریز و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

برگزار کننده: دانشگاه تبریز ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
تاريخ برگزاري: 6 خرداد 1394
ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 94

دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی، خرداد ۹۴

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 6 الی 8 خرداد 1394
ارسال اصل مقالات:  4 اردیبهشت 94

دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی، مرداد ۹۴، دانشگاه یزد، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه یزد، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 28 و 29 مرداد 1394
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 94

چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۹۴، دانشگاه یزد

برگزار کننده: دانشگاه یزد
تاريخ برگزاري: 3 الی 6  شهریور  1394
ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 94
theme