بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 6)

ریاضیات

نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه صنعتی شیراز ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شیراز ، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاريخ برگزاري: 8 الی 10 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 94

دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۵، گروه آمار دانشگاه تهران ، قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی ، انجمن آمار

برگزار کننده: گروه آمار دانشگاه تهران ، قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی ، انجمن آمار
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 94

چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن، اسفند ۹۴، دانشگاه فردوسي مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسي مشهد
تاريخ برگزاري: 12 الی 13 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 94

هشتمین کنفرانس نظریه گروه های ایران، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس نظریه گروه های ایران، بهمن ۹۴، دانشگاه تبریز ، انجمن نظريه گروه‌های ايران

برگزار کننده: دانشگاه تبریز ، انجمن نظريه گروه‌های ايران
تاريخ برگزاري: 14 الی 16 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 94

همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدائی و متوسطه، دی ۹۴

فراخوان مقاله همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدائی و متوسطه، دی ۹۴، خانه ریاضیات ملکان

برگزار کننده: خانه ریاضیات ملکان
تاريخ برگزاري: 10 دی 1394
ارسال اصل مقالات:  2 دی 94

چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۴، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
تاريخ برگزاري: 30 دی و 1 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات:  25 آبان 94

هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
تاريخ برگزاري: 6 و 7 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  28 شهریور 94

دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، آبان ۹۴، دانشگاه شیراز ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه شیراز ، انجمن ریاضی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 94

هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی، آذر ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی، آذر ۹۴، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اميرکبير
تاريخ برگزاري: 24 الی 26 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  30 آبان 94

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 94
theme