بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 6)

ریاضیات

چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۴، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
تاريخ برگزاري: 30 دی و 1 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات:  25 آبان 94

هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
تاريخ برگزاري: 6 و 7 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  28 شهریور 94

دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، آبان ۹۴، دانشگاه شیراز ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه شیراز ، انجمن ریاضی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 94

هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی، آذر ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی، آذر ۹۴، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اميرکبير
تاريخ برگزاري: 24 الی 26 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  30 آبان 94

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 94

هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، مهر ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، مهر ۹۴، دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)

برگزار کننده: دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)
تاريخ برگزاري: 15 و 16 مهر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94

دومین کنفرانس مهندسی‌ مالی‌ و بیمسنجی، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس مهندسی‌ مالی‌ و بیمسنجی، مرداد ۹۴، پژوهشکده ریاضی‌ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

برگزار کننده: پژوهشکده ریاضی‌ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
تاريخ برگزاري: 24 الی 26 مرداد 1394
ارسال چکیده مقالات: 9 مرداد 94
ارسال اصل مقالات:  9 مرداد 94

چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، شهریور ۹۴، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، انجمن های سیستم های هوشمند و فازی ایران

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان ، انجمن های سیستم های هوشمند و فازی ایران
تاريخ برگزاري: 18 لغایت 20 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  17 تیر 94

سمینار علوم ریاضی و چالش‌ ها، مهر ۹۴

فراخوان مقاله سمینار علوم ریاضی و چالش‌ ها، مهر ۹۴، کميسيون پيشبرد رياضيات فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران، انجمن رياضی ايران، انجمن آمار ايران و دانشگاه تربيت مدرس

برگزار کننده: کميسيون پيشبرد رياضيات فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران، انجمن رياضی ايران، انجمن آمار ايران و دانشگاه تربيت مدرس
تاريخ برگزاري: 29 و 30 مهر 1394
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 94

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن ايراني تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن تحلیل پوششی داده ها
تاريخ برگزاري: 18 الی 19 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94
theme