بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 5)

ریاضیات

هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، آبان ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
تاريخ برگزاري: 6 و 7 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  28 شهریور 94

دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، آبان ۹۴، دانشگاه شیراز ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه شیراز ، انجمن ریاضی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 94

هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی، آذر ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی، آذر ۹۴، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اميرکبير
تاريخ برگزاري: 24 الی 26 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  30 آبان 94

سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 2 الی 4 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 94

هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، مهر ۹۴

فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، مهر ۹۴، دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)

برگزار کننده: دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)
تاريخ برگزاري: 15 و 16 مهر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94

دومین کنفرانس مهندسی‌ مالی‌ و بیمسنجی، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس مهندسی‌ مالی‌ و بیمسنجی، مرداد ۹۴، پژوهشکده ریاضی‌ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

برگزار کننده: پژوهشکده ریاضی‌ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
تاريخ برگزاري: 24 الی 26 مرداد 1394
ارسال چکیده مقالات: 9 مرداد 94
ارسال اصل مقالات:  9 مرداد 94

چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، شهریور ۹۴، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، انجمن های سیستم های هوشمند و فازی ایران

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان ، انجمن های سیستم های هوشمند و فازی ایران
تاريخ برگزاري: 18 لغایت 20 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  17 تیر 94

سمینار علوم ریاضی و چالش‌ ها، مهر ۹۴

فراخوان مقاله سمینار علوم ریاضی و چالش‌ ها، مهر ۹۴، کميسيون پيشبرد رياضيات فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران، انجمن رياضی ايران، انجمن آمار ايران و دانشگاه تربيت مدرس

برگزار کننده: کميسيون پيشبرد رياضيات فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران، انجمن رياضی ايران، انجمن آمار ايران و دانشگاه تربيت مدرس
تاريخ برگزاري: 29 و 30 مهر 1394
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 94

هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن ايراني تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، انجمن تحلیل پوششی داده ها
تاريخ برگزاري: 18 الی 19 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 94

دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، اردیبهشت ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
تاريخ برگزاري: 24 و 25 اردیبهشت 1394
ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 94
ارسال اصل مقالات:  18 اردیبهشت 94
theme