بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 4)

ریاضیات

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تاريخ برگزاري: 6 و 7 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 96

دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی ریاضی: مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی، فروردین ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین 1396
ارسال اصل مقالات:  10 فروردین 96

نهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری، اسفند ۹۵، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  18 بهمن 95

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 26 و 27 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 اسفند  95

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95

پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  24 دی 95

هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 96

سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، آذر ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، آذر ۹۵، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 16 و 17 آذر 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  10 آذر 95

بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن ۹۵، دانشگاه بناب

برگزار کننده: دانشگاه بناب
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 95

نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی

برگزار کننده: دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95
theme