بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 3)

ریاضیات

دومین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه، مرداد ۹۵، خانه ریاضیات ملکان ، انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران

برگزار کننده: خانه ریاضیات ملکان ، انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران
تاريخ برگزاري: 28 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 95
ارسال اصل مقالات: 20 تیر 95

سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  7 آبان 95

چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران
تاريخ برگزاري: 7 الی 10 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  10 تیر 95

سومین کارگاه تخصصی هندسه و توپولوژی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله سومین کارگاه تخصصی هندسه و توپولوژی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۵، گروه ریاضی دانشگاه مراغه

برگزار کننده: گروه ریاضی دانشگاه مراغه
تاريخ برگزاري: 23 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 3 اردیبهشت 95

چهارمین سمینار جبر و کاربردهای آن، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین سمینار جبر و کاربردهای آن، مرداد ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 19 الی 21 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 95

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۵

فراخوان مقاله ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۵، دانشگاه مراغه

برگزار کننده: دانشگاه مراغه
تاريخ برگزاري: 30 و 31 تیر 1395
ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 95

هشتمین همایش ملی ریاضی پیام نور ( با محوریت کاربردهای ریاضی در سایر علوم )، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله هشتمین همایش ملی ریاضی پیام نور ( با محوریت کاربردهای ریاضی در سایر علوم )، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد
تاريخ برگزاري: 22 و 23 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95

سیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربردها، تیر ۹۵

فراخوان مقاله سیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربردها، تیر ۹۵، دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان
تاريخ برگزاري: 23 الی 25 تیر 1395
ارسال اصل مقالات:  7 خرداد 95

اولین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت، فروردین ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم و صنعت، فروردین ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاريخ برگزاري: 25 و 26 فروردین 1395
ارسال اصل مقالات: 1 اسفند 94

چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، شهریور ۹۵

برگزار کننده: باشگاه فرهنگیان شیراز
تاريخ برگزاري: 16 الی 18 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  28 اردیبهشت 95
theme