بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 2)

ریاضیات

سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 26 و 27 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 اسفند  95

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95

پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  24 دی 95

هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 96

سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، آذر ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، آذر ۹۵، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 16 و 17 آذر 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  10 آذر 95

بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن ۹۵، دانشگاه بناب

برگزار کننده: دانشگاه بناب
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 95

نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی

برگزار کننده: دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95

پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۵، دانشگاه فردوسي مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسي مشهد
تاريخ برگزاري: 29 و 30 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  27 آبان 95

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، آبان ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، آبان ۹۵، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 13 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  23 شهریور 95

دومین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه، مرداد ۹۵، خانه ریاضیات ملکان ، انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران

برگزار کننده: خانه ریاضیات ملکان ، انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران
تاريخ برگزاري: 28 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 95
ارسال اصل مقالات: 20 تیر 95
theme