بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات (برگه 2)

ریاضیات

بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن ۹۵، دانشگاه بناب

برگزار کننده: دانشگاه بناب
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 95

نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی

برگزار کننده: دانشگاه کاشان - دانشکده علوم رياضی
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95

پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، دی ۹۵، دانشگاه فردوسي مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسي مشهد
تاريخ برگزاري: 29 و 30 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  27 آبان 95

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، آبان ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، آبان ۹۵، دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی قم ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 13 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  23 شهریور 95

دومین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش چالش ها و راهکارها در تدریس ریاضیات ابتدایی و متوسطه، مرداد ۹۵، خانه ریاضیات ملکان ، انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران

برگزار کننده: خانه ریاضیات ملکان ، انجمن شورای خانه های ریاضیات ایران
تاريخ برگزاري: 28 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 95
ارسال اصل مقالات: 20 تیر 95

سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  7 آبان 95

چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور ۹۵، دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی ، انجمن ریاضی ایران
تاريخ برگزاري: 7 الی 10 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  10 تیر 95

سومین کارگاه تخصصی هندسه و توپولوژی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله سومین کارگاه تخصصی هندسه و توپولوژی و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۵، گروه ریاضی دانشگاه مراغه

برگزار کننده: گروه ریاضی دانشگاه مراغه
تاريخ برگزاري: 23 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 3 اردیبهشت 95

چهارمین سمینار جبر و کاربردهای آن، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین سمینار جبر و کاربردهای آن، مرداد ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 19 الی 21 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 95

ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۵

فراخوان مقاله ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۵، دانشگاه مراغه

برگزار کننده: دانشگاه مراغه
تاريخ برگزاري: 30 و 31 تیر 1395
ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 95
theme