بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » ریاضیات

ریاضیات

هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 96

نهمین سمینار آنالیز غیرخطی و کاربردهای آن، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله نهمین سمینار آنالیز غیرخطی و کاربردهای آن، اسفند ۹۶، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تاريخ برگزاري: 9 و 10 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  20 دی 96

همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش ریاضی در ابتدایی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش ریاضی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان سمنان

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان سمنان
تاريخ برگزاري: 2 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 96

پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضیات مالی)، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 2 اردیبهشت 97

چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن، اسفند ۹۶، دانشگاه بجنورد

برگزار کننده: دانشگاه بجنورد
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  30 دی 96

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم تصمیم گیری هوشمند، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین‌المللی علوم تصمیم گیری هوشمند، اردیبهشت ۹۷، انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

برگزار کننده: انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
تاريخ برگزاري: 19 الی 21 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 29 اسفند 96

دومین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین سمینار تخصصی آمار ناپارامتری و کاربردهای آن، اردیبهشت ۹۷، انجمن آمار ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده: انجمن آمار ایران ، دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 96
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 96

یازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله یازدهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور، اسفند ۹۶، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تاريخ برگزاري: 10 و 11 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۷

فراخوان مقاله هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، تیر ۹۷، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 20 و 21 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 25 اردیبهشت 97

اولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی، اسفند ۹۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  19 آذر  96
theme