لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران                  بسم الله الرحمن الرحيم

شیمی

چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، آذر ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، آذر ۹۵، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس
تاريخ برگزاري: 24 و 25 آذر 1395
ارسال اصل مقالات: 8 آذر 95

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن ۹۵، دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان

برگزار کننده: دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان
تاريخ برگزاري: 13 و 14 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 دی 95
ارسال اصل مقالات:  25 دی 95

نهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، انجمن الکتروشیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، انجمن الکتروشیمی ایران
تاريخ برگزاري: 20 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  24 دی 95

چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران، شهریور ۹۶، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 1 و 2 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 13 بهمن 95

دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران، بهمن ۹۵، دانشکده شیمی دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشکده شیمی دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 22 دی 95

هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آبان ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
تاريخ برگزاري: 20 آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 18 آبان 95

کارگاه بین المللی زمین شناسی ایزوتوپی، مهر ۹۵

فراخوان مقاله کارگاه بین المللی زمین شناسی ایزوتوپی، مهر ۹۵، دانشگاه کردستان

برگزار کننده: دانشگاه کردستان
تاريخ برگزاري: 10 و 11 مهر 1395

دومین همایش ملی هیدروژن با محوریت تولید ، ذخیره سازی و مصرف هیدروژن، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی هیدروژن با محوریت تولید ، ذخیره سازی و مصرف هیدروژن، آذر ۹۵، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
تاريخ برگزاري:  21 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  30 دی 95

دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران، مهر ۹۵، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت

برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی
تاريخ برگزاري: 27 و 28 مهر 1395
ارسال اصل مقالات:  10 مهر 95
theme