بسم الله الرحمن الرحيم

شیمی

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۶، دانشگاه اراک ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه اراک ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 29 الی 31 مرداد 1396
ارسال اصل مقالات: 1 تیر 96

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 8 الی 10 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 96 الی 20 خرداد 96

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران، آبان ۹۶، دانشگاه مازندران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 4 و 5 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 96 الی 15 تیر 96

چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور، شهریور ۹۶، دانشگاه پیام نور ایلام

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور ایلام
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 96

بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 11 الی 13 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 خرداد 96

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان

برگزار کننده: دانشگاه زنجان
تاريخ برگزاري: 5 و 6 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95 الی 30 اردیبهشت 96

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 تیر 96

دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران، اردیبهشت ۹۶، انجمن شیمی ایران ، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده: انجمن شیمی ایران ، دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 اسفند 95

چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، آذر ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، آذر ۹۵، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس
تاريخ برگزاري: 24 و 25 آذر 1395
ارسال اصل مقالات: 8 آذر 95

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن ۹۵، دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان

برگزار کننده: دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان
تاريخ برگزاري: 13 و 14 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 دی 95
ارسال اصل مقالات:  25 دی 95
theme