بسم الله الرحمن الرحيم

شیمی

اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی دانش آموزش محتوا آموزش شیمی، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 96

اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت، انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

برگزار کننده: انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 96

بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ۹۷

فراخوان مقاله بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 تیر 1397
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

دهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۶، انجمن الکتروشیمی ایران

برگزار کننده: انجمن الکتروشیمی ایران
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  25 دی 96

سومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران، اسفند ۹۶، انجمن الکتروشیمی ایران

برگزار کننده: انجمن الکتروشیمی ایران
تاريخ برگزاري: 15 و 16 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  30 دی 96

هجدهمین کنگره ملی خوردگی، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله هجدهمین کنگره ملی خوردگی، بهمن ۹۶، انجمن خوردگی ایران

برگزار کننده: انجمن خوردگی ایران
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  25 آذر 96

سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، آذر ۹۶

فراخوان مقاله سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، آذر ۹۶، انجمن الكتروشيمی ايران ( دانشگاه تربیت مدرس ) ، پژوهشگاه مواد و انرژی

برگزار کننده: انجمن الكتروشيمی ايران ( دانشگاه تربیت مدرس ) ، پژوهشگاه مواد و انرژی
تاريخ برگزاري: 1 و 2 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 19 آبان 96
ارسال اصل مقالات:  18 آذر  96

هفتمین کنگره بین ­المللی رنگ و پوشش (ICCC 2017)، آذر ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنگره بین ­المللی رنگ و پوشش (ICCC 2017)، آذر ۹۶، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 28 الی 30 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 4 مهر 96

نوزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله نوزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران، شهریور ۹۶، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برگزار کننده: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 14 الی 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات:  26 تیر 96
theme