بسم الله الرحمن الرحيم

شیمی

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان

برگزار کننده: دانشگاه زنجان
تاريخ برگزاري: 5 و 6 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95 الی 30 اردیبهشت 96

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 تیر 96

دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران، اردیبهشت ۹۶، انجمن شیمی ایران ، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده: انجمن شیمی ایران ، دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 95

چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، آذر ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، آذر ۹۵، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس
تاريخ برگزاري: 24 و 25 آذر 1395
ارسال اصل مقالات: 8 آذر 95

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، بهمن ۹۵، دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان

برگزار کننده: دانشگاه جیرفت ، شرکت شهرکت‌های صنعتی استان کرمان
تاريخ برگزاري: 13 و 14 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 دی 95
ارسال اصل مقالات:  25 دی 95

نهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله نهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، انجمن الکتروشیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، انجمن الکتروشیمی ایران
تاريخ برگزاري: 20 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  24 دی 95

چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران، شهریور ۹۶، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 1 و 2 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 13 بهمن 95

دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران، بهمن ۹۵، دانشکده شیمی دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشکده شیمی دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 22 دی 95

هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آبان ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
تاريخ برگزاري: 20 آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 آبان 95
ارسال اصل مقالات: 18 آبان 95
theme