بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » زیست شناسی (برگه 2)

زیست شناسی

اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی، شهریور ۹۶، دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری
تاريخ برگزاري:  13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 96
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 97

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

برگزار کننده: دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی
تاريخ برگزاري: 11 و 12 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 96

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، انجمن ویروس شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن ویروس شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 96

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، خرداد ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 3 خرداد 1396
ارسال اصل مقالات:  8 اردیبهشت 96

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی، فروردین ۹۶، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 29 و 30 فروردین 1396
ارسال چکیده مقالات: 27 اسفند 95
ارسال اصل مقالات: 17 فروردین 96

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، خرداد ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تاريخ برگزاري:  21 و 22 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 96

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95

سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، اسفند ۹۵، دانشگاه ملاير

برگزار کننده: دانشگاه ملاير
تاريخ برگزاري:  21 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 96

اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی، فروردین ۹۶، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده: دانشگاه الزهرا (س)
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین 1396
ارسال اصل مقالات:  14 فروردین 96

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  7 بهمن 95
theme