بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه » زیست شناسی (برگه 2)

زیست شناسی

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95

سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، اسفند ۹۵، دانشگاه ملاير

برگزار کننده: دانشگاه ملاير
تاريخ برگزاري:  21 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 96

اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی، فروردین ۹۶، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده: دانشگاه الزهرا (س)
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین 1396
ارسال اصل مقالات:  14 فروردین 96

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  7 بهمن 95

دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
ارسال اصل مقالات:  30 دی 95 تا 15 بهمن 95

بیست و سومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران، آذر ۹۵

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران، آذر ۹۵، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 4 الی 5 آذر  1395
ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 95

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، آذر ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 3 و 4 آذر 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 95

ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران، آذر ۹۵

فراخوان مقاله ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران، آذر ۹۵، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران ، انجمن بیوانفورماتیک ایران

برگزار کننده: مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران ، انجمن بیوانفورماتیک ایران
تاريخ برگزاري: 23 الی 25 آذر 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 95

پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آذر ۹۵، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن عناصر کمیاب ایران

برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس ، انجمن عناصر کمیاب ایران
تاريخ برگزاري: 30 آذر الی 2 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  22 آبان 95

اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی، مهر ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی، اردیبهشت ۹۵، انشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
تاريخ برگزاري:  7 و 8 مهر 1392
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 95
theme