بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه

علوم پایه

نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، تیر ۹۶

فراخوان مقاله نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، تیر ۹۶، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 14 و 15 تیر 1396
ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 96

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۶، دانشگاه اراک ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه اراک ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 29 الی 31 مرداد 1396
ارسال اصل مقالات: 1 تیر 96

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 8 الی 10 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 96 الی 20 خرداد 96

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران، آبان ۹۶، دانشگاه مازندران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 4 و 5 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 96 الی 15 تیر 96

کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه یزد ، انجمن فیزیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه یزد ، انجمن فیزیک ایران
تاريخ برگزاري: 6 الی 9 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 فروردین 96 الی 15 اردیبهشت 96

یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، شهریور ۹۶، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، انجمن آمار ایران

برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، انجمن آمار ایران
تاريخ برگزاري: 8 و 9 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 96

چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور، شهریور ۹۶، دانشگاه پیام نور ایلام

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور ایلام
تاريخ برگزاري: 15 و 16 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 30 اردیبهشت 96

بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 11 الی 13 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 خرداد 96

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، مرداد ۹۶، دانشگاه بوعلی سینا

برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا
تاريخ برگزاري: 31 مرداد الی 3 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 15 خرداد 96

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاريخ برگزاري: 7 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95
theme