بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم پایه

علوم پایه

گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین، خرداد ۹۶، دانشگاه تبریز - پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

برگزار کننده: دانشگاه تبریز - پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
تاريخ برگزاري: 2 و 3 خرداد 1396
ارسال چکیده مقالات: 14 اردیبهشت 96

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

برگزار کننده: دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی
تاريخ برگزاري: 11 و 12 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 96

سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شهریور ۹۶، دانشگاه تهران ، سازمان نظام دامپزشکی ، سازمان دامپزشکی کشور

برگزار کننده: دانشگاه تهران ، سازمان نظام دامپزشکی ، سازمان دامپزشکی کشور
تاريخ برگزاري: 30 و 31 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 خرداد 96

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران، مهر ۹۶، انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

برگزار کننده: انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 96

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، انجمن ویروس شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن ویروس شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 95

دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، شهریور ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود
تاريخ برگزاري: 1 و 2 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 20 خرداد 96

نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، تیر ۹۶

فراخوان مقاله نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن، تیر ۹۶، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 14 و 15 تیر 1396
ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 96

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران، مرداد ۹۶، دانشگاه اراک ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه اراک ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 29 الی 31 مرداد 1396
ارسال اصل مقالات: 1 تیر 96

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 8 الی 10 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین 96 الی 20 خرداد 96

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران، آبان ۹۶، دانشگاه مازندران ، انجمن شیمی ایران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران ، انجمن شیمی ایران
تاريخ برگزاري: 4 و 5 آبان 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اردیبهشت 96 الی 15 تیر 96
theme