بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 7)

اقتصاد، حسابداری

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵، واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز

برگزار کننده: واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز با همکاری شرکت خدمات علمی - صنعتی فارس
تاريخ برگزاري: 30 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 95

اولین همایش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری دولتی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری دولتی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تاريخ برگزاري: 20 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 95

همایش بین المللی اقتصاد شهری، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش بین المللی اقتصاد شهری، اردیبهشت ۹۵، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

برگزار کننده: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
تاريخ برگزاري:  30 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 94
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95

چهاردهمین همایش ملی حسابداری، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله چهاردهمین همایش ملی حسابداری، خرداد ۹۵، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 5 و 6 خرداد 1395
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 95

چهارمین همایش ریاضیات و علوم انسانی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ریاضیات و علوم انسانی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 22 و 23 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 فروردین 95
ارسال اصل مقالات:  4 اردیبهشت 95

دومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایران، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایران، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
تاريخ برگزاري: 12 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 94

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی، خرداد ۹۵، موسسه آموزش عالی علامه رفیعی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی علامه رفیعی
تاريخ برگزاري: 12 و 13 خرداد 1395
ارسال اصل مقالات:  3 خرداد 95

دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، بهمن ۹۴، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه
تاريخ برگزاري: 15 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات:  5 بهمن 94

اولین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و نوآوری در مدیریت، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و نوآوری در مدیریت، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 94

همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، اسفند ۹۴، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 94
ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 94
theme