بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 7)

اقتصاد، حسابداری

چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت با رویکرد ” مهندسی هزینه و بهبود مستمر “، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت با رویکرد ” مهندسی هزینه و بهبود مستمر “، خرداد ۹۵، انجمن حسابداری مدیریت ایران

برگزار کننده: انجمن حسابداری مدیریت ایران
تاريخ برگزاري: 6 خرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 94
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 95

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد، آذر ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد، آذر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تاريخ برگزاري: 4 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ۹۴، موسسه پویندگان اندیشه های نو ، شهرداری شهر صومعه سرا

برگزار کننده: شرکت پیشگامان پژوهش های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، شهرداری صومعه سرا و موسسه پویندگان اندیشه های نو
تاريخ برگزاري: 29 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 94

دومین همایش بین المللی اقتصادسنجی روش ها و کاربردها، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی اقتصادسنجی روش ها و کاربردها، آبان ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تاريخ برگزاري:  14 و 15 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات:  10 دی 94

دومین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، دی ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، دی ۹۴، موسسه آموزش عالی جامی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جامی
تاريخ برگزاري:   برگزاری همایش به تعویق افتاده است. 1394
ارسال اصل مقالات:  13 آذر 94

اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملّی، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملّی، شهریور ۹۴، دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری

برگزار کننده: دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری
تاريخ برگزاري: 4 و 5 شهریور 1394
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  2 مرداد 94

نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، آذر ۹۴، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ، سازمان امور مالیاتی کل کشور

برگزار کننده: موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ، سازمان امور مالیاتی کل کشور
تاريخ برگزاري: 25 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94

کنفرانس بین المللی مجازی کارآفرینی با تاکید بر فناوریهای نو و بازیافت، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی مجازی کارآفرینی با تاکید بر فناوریهای نو و بازیافت، مرداد ۹۴، دانشگاه رازی ، شرکت دانش بنیان ایده های نو

برگزار کننده: دانشگاه رازی ، شرکت دانش بنیان ایده های نو
تاريخ برگزاري: 6 الی 8 مرداد 1394
ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  10 تیر 94

سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

فراخوان مقاله سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی، مهر ۹۴، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري:     1394
ارسال اصل مقالات: 30 مرداد 94

چهارمین همایش کاربرد الگوی داده – ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله چهارمین همایش کاربرد الگوی داده - ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، بهمن ۹۴، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
تاريخ برگزاري: 26 و 27 بهمن 1394
ارسال چکیده مقالات: 28 خرداد 94
ارسال اصل مقالات: 30 مهر 94
theme