بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 7)

اقتصاد، حسابداری

همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، اسفند ۹۴، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 94
ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 94

دومین همایش مباحث نوین در حسابداری، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش مباحث نوین در حسابداری، اسفند ۹۴، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان
تاريخ برگزاري: 13 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات: 1 دی 94

همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی، آذر ۹۴، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد زنجان

برگزار کننده: آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد زنجان
تاريخ برگزاري: 26 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  10 آذر 94

اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، آبان ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، آبان ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی تفرش

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی تفرش
تاريخ برگزاري: 28 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 23 آبان 94
ارسال اصل مقالات:  26 آبان 94

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، آبان ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، آبان ۹۴، شرکت دانش محور آرتاخه

برگزار کننده: شرکت دانش محور آرتاخه
تاريخ برگزاري: 5 و 6 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  28 مهر 94

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهریور ۹۴، موسسه آموزش عالی نیکان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی نیکان
تاريخ برگزاري: 26 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 

پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش، آبان ۹۴

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش، آبان ۹۴، انجمن مهندسی ارزش ایران

برگزار کننده: انجمن مهندسی ارزش ایران
تاريخ برگزاري: 12 و 13 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 94
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 94

چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت با رویکرد ” مهندسی هزینه و بهبود مستمر “، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت با رویکرد ” مهندسی هزینه و بهبود مستمر “، خرداد ۹۵، انجمن حسابداری مدیریت ایران

برگزار کننده: انجمن حسابداری مدیریت ایران
تاريخ برگزاري: 6 خرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 94
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 95

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد، آذر ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد، آذر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تاريخ برگزاري: 4 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ۹۴، موسسه پویندگان اندیشه های نو ، شهرداری شهر صومعه سرا

برگزار کننده: شرکت پیشگامان پژوهش های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، شهرداری صومعه سرا و موسسه پویندگان اندیشه های نو
تاريخ برگزاري: 29 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 94
theme