بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 7)

اقتصاد، حسابداری

اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، آبان ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، آبان ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی تفرش

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی تفرش
تاريخ برگزاري: 28 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 23 آبان 94
ارسال اصل مقالات:  26 آبان 94

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، آبان ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، آبان ۹۴، شرکت دانش محور آرتاخه

برگزار کننده: شرکت دانش محور آرتاخه
تاريخ برگزاري: 5 و 6 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  28 مهر 94

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهریور ۹۴، موسسه آموزش عالی نیکان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی نیکان
تاريخ برگزاري: 26 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 

پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش، آبان ۹۴

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش، آبان ۹۴، انجمن مهندسی ارزش ایران

برگزار کننده: انجمن مهندسی ارزش ایران
تاريخ برگزاري: 12 و 13 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 25 تیر 94
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 94

چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت با رویکرد ” مهندسی هزینه و بهبود مستمر “، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس حسابداری مدیریت با رویکرد ” مهندسی هزینه و بهبود مستمر “، خرداد ۹۵، انجمن حسابداری مدیریت ایران

برگزار کننده: انجمن حسابداری مدیریت ایران
تاريخ برگزاري: 6 خرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 94
ارسال اصل مقالات: 1 اردیبهشت 95

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد، آذر ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد، آذر ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تاريخ برگزاري: 4 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، شهریور ۹۴، موسسه پویندگان اندیشه های نو ، شهرداری شهر صومعه سرا

برگزار کننده: شرکت پیشگامان پژوهش های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، شهرداری صومعه سرا و موسسه پویندگان اندیشه های نو
تاريخ برگزاري: 29 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 94

دومین همایش بین المللی اقتصادسنجی روش ها و کاربردها، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی اقتصادسنجی روش ها و کاربردها، آبان ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تاريخ برگزاري:  14 و 15 بهمن 1394
ارسال اصل مقالات:  10 دی 94

دومین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، دی ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، دی ۹۴، موسسه آموزش عالی جامی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جامی
تاريخ برگزاري:   برگزاری همایش به تعویق افتاده است. 1394
ارسال اصل مقالات:  13 آذر 94

اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملّی، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملّی، شهریور ۹۴، دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری

برگزار کننده: دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشوری
تاريخ برگزاري: 4 و 5 شهریور 1394
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  2 مرداد 94
theme