بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 5)

اقتصاد، حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، آبان ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، شهریور ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه
تاريخ برگزاري:  20 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  10 آبان 95

همایش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تیر ۹۵، دانشگاه یاسوج

برگزار کننده: دانشگاه یاسوج
تاريخ برگزاري:    تاریخ جدید متعاقباً اعلام خواهد گردید 1395
ارسال اصل مقالات: 25 خرداد 95

اولین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران، آبان ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران، آبان ۹۵، عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

برگزار کننده: دانشگاه امام صادق (ع) - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 شهریور 95
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 95

سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، تیر ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، تیر ۹۵، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

برگزار کننده: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال با حمایت دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران
تاريخ برگزاري: 25 تیر 1395
ارسال اصل مقالات:  8 تیر  95

همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام، اردیبهشت ۹۵، انجمن علمي حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: انجمن علمي حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1395

نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم‌انداز آن در افق ۱۴۰۴، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم‌انداز آن در افق ۱۴۰۴، شهریور ۹۵، دانشگاه یزد

برگزار کننده: دانشگاه یزد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 شهریور 1395
ارسال اصل مقالات:  29 مرداد 95

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، اردیبهشت ۹۵، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

برگزار کننده: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال
تاريخ برگزاري: 17 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 4 اردیبهشت 95

همایش نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی، آبان ۹۵

فراخوان مقاله همایش نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی، شهریور ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز کرج

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تاريخ برگزاري:  14 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  1 آبان 95

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵، واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز

برگزار کننده: واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز با همکاری شرکت خدمات علمی - صنعتی فارس
تاريخ برگزاري: 30 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 95

اولین همایش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری دولتی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری دولتی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تاريخ برگزاري: 20 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 95
theme