بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 4)

اقتصاد، حسابداری

دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر ۹۵، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال
تاريخ برگزاري: 26 آذر 1395
ارسال اصل مقالات:  12 آذر 95

ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، دی ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن ۹۵، انجمن مهندسی ارزش ایران

برگزار کننده: انجمن مهندسی ارزش ایران
تاريخ برگزاري:  20 دی  1395
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 96

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري:  3 و 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  10 دی 95

همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵، دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی

برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 95
ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 95

نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95

سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵، شرکت دانش پژوهان همایش آفرین پارس بین الملل با همکاری مشترک دانشگاه زرقان، دانشگاه فاطمیه شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، دانشگاه علامه خویی

برگزار کننده: همکاری مشترک دانشگاه زرقان دانشگاه فاطمیه دانشگاه علمی کاربردی شوشتر دانشگاه علامه خوی و شرکت دانش پژوهان همایش آفرین
تاريخ برگزاري: 20 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  17 آبان 95

همایش توسعه تجارت بین الملل، مهر ۹۵

فراخوان مقاله همایش توسعه تجارت بین الملل، مهر ۹۵، کاوشگران اندیشه پرسیس

برگزار کننده: کاوشگران اندیشه پرسیس
تاريخ برگزاري: 29 مهر 1395

دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی، مهر ۹۵

تاريخ برگزاري: 29 مهر 1395
ارسال اصل مقالات:  10 مهر 95

همایش دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵، دانشگاه گلستان

برگزار کننده: دانشگاه گلستان
تاريخ برگزاري: 4 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 95
ارسال اصل مقالات: 15 دی 95
theme