بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 3)

اقتصاد، حسابداری

اولین همایش منطقه ای پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش منطقه ای پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی، بهمن ۹۵، آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرری

برگزار کننده: آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرری
تاريخ برگزاري: 21 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 95

همایش ملی بهره وری در بخش دفاع، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی بهره وری در بخش دفاع، اسفند ۹۵، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

برگزار کننده: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
تاريخ برگزاري: 16 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 دی 95
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95

اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی: قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ برگزاري: 23 و 25 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 دی 95
ارسال اصل مقالات:  30 دی 95

اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی

برگزار کننده: دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 96

اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن ۹۵،

تاريخ برگزاري: 14 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  8 بهمن 95

همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند ۹۵، دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 95

دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، بهمن ۹۵، سازمان امور مالیاتی کشور ، دانشگاه تهران

برگزار کننده: سازمان امور مالیاتی کشور ، دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري:  11 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  18 بهمن 95

دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر ۹۵، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال
تاريخ برگزاري: 26 آذر 1395
ارسال اصل مقالات:  12 آذر 95

ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن ۹۵، انجمن مهندسی ارزش ایران

برگزار کننده: انجمن مهندسی ارزش ایران
تاريخ برگزاري:   برگزاری همایش به سال 1396 موکول گردید. 1395

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، آبان ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري:  3 و 4 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95
theme