بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » اقتصاد، حسابداری (برگه 3)

اقتصاد، حسابداری

همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور، اسفند ۹۵، دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 25 بهمن 95

دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، بهمن ۹۵، سازمان امور مالیاتی کشور ، دانشگاه تهران

برگزار کننده: سازمان امور مالیاتی کشور ، دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري:  11 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  18 بهمن 95

دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، آذر ۹۵، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران ، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال
تاريخ برگزاري: 26 آذر 1395
ارسال اصل مقالات:  12 آذر 95

ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی مهندسی ارزش، بهمن ۹۵، انجمن مهندسی ارزش ایران

برگزار کننده: انجمن مهندسی ارزش ایران
تاريخ برگزاري:   برگزاری همایش به سال 1396 موکول گردید. 1395

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري:   تاریخ برگزاری کنفرانس تمدید گردید  1396
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  10 دی 95

همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، اسفند ۹۵، دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی

برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ - جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 95
ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 95

نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  20 اسفند 95

سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، آبان ۹۵، شرکت دانش پژوهان همایش آفرین پارس بین الملل با همکاری مشترک دانشگاه زرقان، دانشگاه فاطمیه شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، دانشگاه علامه خویی

برگزار کننده: همکاری مشترک دانشگاه زرقان دانشگاه فاطمیه دانشگاه علمی کاربردی شوشتر دانشگاه علامه خوی و شرکت دانش پژوهان همایش آفرین
تاريخ برگزاري: 20 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  17 آبان 95

همایش توسعه تجارت بین الملل، مهر ۹۵

فراخوان مقاله همایش توسعه تجارت بین الملل، مهر ۹۵، کاوشگران اندیشه پرسیس

برگزار کننده: کاوشگران اندیشه پرسیس
تاريخ برگزاري: 29 مهر 1395
theme