بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » مدیریت و بازرگانی » بانکداری، بیمه (برگه 2)

بانکداری، بیمه

سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد (نقش بیمه و مقاوم سازی در کاهش آسیب های اجتماعی و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه)، آبان ۹۴

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد (نقش بیمه و مقاوم سازی در کاهش آسیب های اجتماعی و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه)، آبان ۹۴، سازمان مدیریت بحران کشور

برگزار کننده: سازمان مدیریت بحران کشور
تاريخ برگزاري: 24 و 25 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  20 مهر 94

بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان: تجربه جهانی بانکداری اسلامی، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان: تجربه جهانی بانکداری اسلامی، شهریور ۹۴، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

برگزار کننده: مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران
تاريخ برگزاري: 10 و 11 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  31 تیر 94

همایش ملی حقوق و نظام بانکی، آبان ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی حقوق و نظام بانکی، آبان ۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 28 الی 29 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  26 مرداد 94

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات و صنایع بانک، بیمه و سرمایه گذاری، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات و صنایع بانک، بیمه و سرمایه گذاری،اردیبهشت ۹۴، پژوهشکده تحقيق در عمليات

برگزار کننده: پژوهشکده تحقيق در عمليات
تاريخ برگزاري:   به تعویق افتاد 1394
ارسال اصل مقالات:  1 اردیبهشت 94

اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راه کارهای بازاریابی در صنعت بیمه، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راه کارهای بازاریابی در صنعت بیمه، اردیبهشت ۹۴

برگزار کننده: دانشگاه سمنان
تاريخ برگزاري: 8 اردیبهشت 1394
ارسال چکیده مقالات: 20 فروردین 94
ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 94
theme