لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران                  بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » علوم اجتماعی، روانشناسی

علوم اجتماعی، روانشناسی

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
تاريخ برگزاري: 26 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 95

سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا
تاريخ برگزاري: 26 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 17 دی 95
ارسال اصل مقالات: 17 دی 95

دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، فروردین ۹۶، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده: دانشگاه الزهرا (س)
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین 1396
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 95

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده: دانشگاه الزهرا
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
ارسال اصل مقالات: 1 اسفند 95

همایش ملی نقش زنان در هزاره سوم با رهیافت مدیریتی و جامعه شناسی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی نقش زنان در هزاره سوم با رهیافت مدیریتی و جامعه شناسی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
تاريخ برگزاري: 11 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 1 اسفند 95

نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، فروردین ۹۶، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 2 و 3 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 26 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 25 اسفند 95

همایش ملی توسعه پایدار شهرهای کوچک راهکارها و چالش ها، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار شهرهای کوچک راهکارها و چالش ها، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات: 21 بهمن 95

اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی

برگزار کننده: دانشگاه کردستان - گروه علوم اقتصادی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95

اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علوم پزشکی یزد

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی یزد
تاريخ برگزاري: 13 الی 15 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 95

همایش کشوری آموزش و خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش کشوری آموزش و خدمات سلامت فرد، خانواده و جامعه ( با امتیاز بازآموزی )، اسفند ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پرستاری و مامایی

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پرستاری و مامایی
تاريخ برگزاري: 7 الی 10 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  30 دی 95
theme