بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » حقوق، سیاست (برگه 3)

حقوق، سیاست

همایش ملی دولت پژوهی؛ واکاوی های نظری، کاربردی و آسیب شناختی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی دولت پژوهی؛ واکاوی های نظری، کاربردی و آسیب شناختی، اسفند ۹۵، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 10 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 95

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵، واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز

برگزار کننده: واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز با همکاری شرکت خدمات علمی - صنعتی فارس
تاريخ برگزاري: 30 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 95

کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، تیر ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، تیر ۹۵، دانشگاه علامه طباطبایی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 20 و 21 تیر 1395
ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات: 4 تیر 95

اولین همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
تاريخ برگزاري: 15 و 16 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 8 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات:  8 اردیبهشت 95

همایش بین المللی حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای: دستاوردها، چالش ها و راهکارها، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش بین المللی حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای: دستاوردها، چالش ها و راهکارها، اردیبهشت ۹۵، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

برگزار کننده: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 اسفند 94
ارسال اصل مقالات: 10 اردیبهشت 95

دومین همایش حقوق شهروندی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش حقوق شهروندی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر
تاريخ برگزاري: 23 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 12 اردیبهشت 95

همایش ملی ایران و حقوق بین‌الملل: صلح و امنیت منطقه‌ای، آبان ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی ایران و حقوق بین‌الملل : صلح و امنیت منطقه‌ای، آبان ۹۵، دانشگاه قم

برگزار کننده: دانشگاه قم
تاريخ برگزاري: 19 آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 31 مرداد 95
ارسال اصل مقالات: 15 شهریور 95

همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه ها در ایران، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه ها در ایران، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه علامه‌ طباطبایی

برگزار کننده: دانشگاه علامه‌ طباطبایی
تاريخ برگزاري: 27 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 29 اسفند 94
ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 95

همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سه سال پس از اجرا، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سه سال پس از اجرا، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

برگزار کننده: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
تاريخ برگزاري: 29 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 31 فروردین 95

همایش ملی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 15 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  25 بهمن 94
theme