بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ۹۶، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

برگزار کننده: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 96

اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار ورزشی، اسفند ۹۶، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 3 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 96

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال، آبان ۹۶، دانشگاه پیام نور استان همدان ، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان همدان ، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تاريخ برگزاري:  2 آذر 1396
ارسال اصل مقالات:  22 آبان 96

یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۷، پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 96

سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها، آذر ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها، آذر ۹۶، پژوهشگاه علوم ورزشی ، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم ورزشی ، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري:  9 و 10 آذر 1396
ارسال چکیده مقالات: 9 آبان 96

اولین همایش ملی ورزش، آموزش و سلامت، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش علمی منطقه‌ای ورزش، آموزش و سلامت، مهر ۹۶، دانشگاه فرهنگیان استان همدان

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان استان همدان
تاريخ برگزاري:  3 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  15 مهر 96

اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر ۹۶، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 27 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 مرداد 96 الی 10 شهریور 96

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی، مرداد ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تاريخ برگزاري: 19 و 20 مرداد 1396
ارسال اصل مقالات:  31 تیر 96

دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 15 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 6 اردیبهشت 96

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
تاريخ برگزاري: 13 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 96
theme