بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر ۹۶، دانشگاه ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
تاريخ برگزاري: 27 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 مرداد 96 الی 10 شهریور 96

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی، مرداد ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی، مرداد ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تاريخ برگزاري: 19 و 20 مرداد 1396
ارسال اصل مقالات: 20 تیر 96

دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري: 15 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 6 اردیبهشت 96

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
تاريخ برگزاري: 13 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  30 فروردین 96

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)، اسفند ۹۵، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

برگزار کننده: شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
تاريخ برگزاري: 18 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  18 اسفند 95

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶

فراخوان مقاله نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مهر ۹۶، فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده: فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 31 تیر 96

همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی، اسفند ۹۵، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز ، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 95

پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش، آذر ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش، آذر ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تاريخ برگزاري: 3 آذر 1395
ارسال اصل مقالات:  20 آبان 95

هشتمین همایش انجمن بین‌ المللی علوم اجتماعی ورزش، آبان ۹۵

فراخوان مقاله هشتمین همایش انجمن بین‌ المللی علوم اجتماعی ورزش، آبان ۹۵، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 26 و 27 آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 17 مهر 95

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، شهریور ۹۵، دانشگاه بین المللی چابهار

برگزار کننده: دانشگاه بین المللی چابهار
تاريخ برگزاري: 24 و 25 شهریور 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 95
ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 95
theme