بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 6)

ادبیات، فرهنگ

اولین همایش ملی آموزش، ادبیات و مترجمی زبان‌ انگلیسی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آموزش، ادبیات و مترجمی زبان‌ انگلیسی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
تاريخ برگزاري: 14 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 95

اولین کنفرانس ملی بررسی مسایل آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی بررسی مسایل آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
تاريخ برگزاري: 9  اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 29 اسفند 94
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 95

پنجمین همایش ملی نقد ادبی (با رویکرد نقد اسطوره‌ شناختی)، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی نقد ادبی (با رویکرد نقد اسطوره‌ شناختی)، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 95
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95

دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاريخ برگزاري: 27 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  23 اسفند 94

یازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله یازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ۹۵، انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 شهریور 1395
ارسال چکیده مقالات: 29 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات:  29 اردیبهشت 95

همایش ملی ادبیات غنایی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی ادبیات غنایی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 22 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 5 اسفند 94
ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94

همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري:  8 اردیبهشت  1395
ارسال چکیده مقالات: 2 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  21 اسفند 94

نخستین همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏‌ زبانان، مهر ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏‌ زبانان، مهر ۹۵، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 28 و 29 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 22 تیر 95
ارسال اصل مقالات:  22 شهریور 95

نخستین همایش ملی زبانهای بومی زاگرس (با تاکید بر زاگرس میانه)، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی زبانهای بومی زاگرس (با تاکید بر زاگرس میانه)، اسفند ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز لرستان

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز لرستان
تاريخ برگزاري:  14 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 94

نخستین همایش ملی خشونت کلامی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی خشونت کلامی، اسفند ۹۴، انجمن زبان شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن زبان شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 25 دی 94
ارسال اصل مقالات: 25 دی 94
theme