لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران                  بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 6)

ادبیات، فرهنگ

همایش ملی زبان شناسی نقش گرا، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی زبان شناسی نقش گرا، شهریور ۹۴، دانشگاه بوعلی سینا همدان

برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاريخ برگزاري: 11 و 12 شهریور 1394
ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 94

همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی، اسفند ۹۴، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده مردم شناسی )

برگزار کننده: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده مردم شناسی )
تاريخ برگزاري: 17 و 18 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 94

همایش بین المللی میراث زبانی، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش بین المللی میراث زبانی، مهر ۹۴، معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

برگزار کننده: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون ) ، معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی
تاريخ برگزاري: 28 الی 29 مهر 1394
ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 94
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 94

کرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، مهر ۹۴

فراخوان مقاله کرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، مهر ۹۴، دانشگاه کردستان

برگزار کننده: دانشگاه کردستان
تاريخ برگزاري: 15 و 16 مهر 1394
ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 94
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94

سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، اسفند ۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
تاريخ برگزاري: 11 و 12 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 17 مهر 94
ارسال اصل مقالات:  13 آذر  94

همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی، مهر 94، ، دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 22 و 23 مهر 1394
ارسال چکیده مقالات: 25 اردیبهشت 94
ارسال اصل مقالات:  10 مرداد 94

دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ۹۴، دانشگاه محقق اردبیلی ، انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی ، انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 شهریور 1394
ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 94
ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 94

همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین، اردیبهشت ۹۴، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان لرستان

برگزار کننده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان لرستان
تاريخ برگزاري: دهه سوم اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 94

دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، مهر ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه ، مهر ۹۴، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 14 و 15 مهر 1394
ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 94
ارسال اصل مقالات:  20 تیر 94

همایش بین‌المللی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله همایش بین‌المللی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، اردیبهشت ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی
تاريخ برگزاري: 15 الی 18 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 93
theme