بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 6)

ادبیات، فرهنگ

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش و ادبیات انگلیسی (TELLSI)، آبان ۹۴

فراخوان مقاله سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش و ادبیات انگلیسی (TELLSI)، آبان ۹۴، دانشگاه لرستان

برگزار کننده: دانشگاه لرستان
تاريخ برگزاري: 26 الی 28 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 20 تیر 94
ارسال اصل مقالات: 1 مهر 94

کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، آذر ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، آذر ۹۴، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 26 آذر 1394
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 94
ارسال اصل مقالات: 30 شهریور 94

همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 22 و 23 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 22 آبان 94
ارسال اصل مقالات:  7 اسفند 94

نخستین همایش ملی زبان ‌شناسی پیکره ‌ای، مهر ۹۴

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی زبان ‌شناسی پیکره ‌ای، مهر ۹۴، انجمن زبان ­شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن زبان ­شناسی ایران
تاريخ برگزاري:  30 مهر 1394
ارسال چکیده مقالات: 25 مرداد 94
ارسال اصل مقالات: 25 مرداد 94

نخستین همایش ملی واج شناسی، بهمن ۹۴

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی واج شناسی، دی ۹۴، انجمن زبان ­شناسی

برگزار کننده: انجمن زبان ­شناسی
تاريخ برگزاري: 15 بهمن 1394

دومین همایش ملی زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی زبانشناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی، آبان ۹۴، انجمن زبان­ شناسی

برگزار کننده: انجمن زبان­ شناسی
تاريخ برگزاري:  28 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 31 مرداد 94
ارسال اصل مقالات:  31 مرداد 94

همایش ملی زبان شناسی نقش گرا، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی زبان شناسی نقش گرا، شهریور ۹۴، دانشگاه بوعلی سینا همدان

برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاريخ برگزاري: 11 و 12 شهریور 1394
ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 94

همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی مردم شناسی مرگ و زندگی، اسفند ۹۴، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده مردم شناسی )

برگزار کننده: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده مردم شناسی )
تاريخ برگزاري: 17 و 18 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 10 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 94

همایش بین المللی میراث زبانی، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش بین المللی میراث زبانی، مهر ۹۴، معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

برگزار کننده: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون ) ، معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی
تاريخ برگزاري: 28 الی 29 مهر 1394
ارسال چکیده مقالات: 15 تیر 94
ارسال اصل مقالات: 1 شهریور 94

کرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، مهر ۹۴

فراخوان مقاله کرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی، مهر ۹۴، دانشگاه کردستان

برگزار کننده: دانشگاه کردستان
تاريخ برگزاري: 15 و 16 مهر 1394
ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 94
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94
theme