بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 6)

ادبیات، فرهنگ

یازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ۹۵

فراخوان مقاله یازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ۹۵، انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: انجمن ترويج زبان و ادب فارسی ، دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 شهریور 1395
ارسال چکیده مقالات: 29 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات:  29 اردیبهشت 95

همایش ملی ادبیات غنایی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی ادبیات غنایی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 22 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 5 اسفند 94
ارسال اصل مقالات:  5 اسفند 94

همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري:  8 اردیبهشت  1395
ارسال چکیده مقالات: 2 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  21 اسفند 94

نخستین همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏‌ زبانان، مهر ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏‌ زبانان، مهر ۹۵، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 28 و 29 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 22 تیر 95
ارسال اصل مقالات:  22 شهریور 95

نخستین همایش ملی زبانهای بومی زاگرس (با تاکید بر زاگرس میانه)، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی زبانهای بومی زاگرس (با تاکید بر زاگرس میانه)، اسفند ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز لرستان

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز لرستان
تاريخ برگزاري:  14 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 94

نخستین همایش ملی خشونت کلامی، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی خشونت کلامی، اسفند ۹۴، انجمن زبان شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن زبان شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 25 دی 94
ارسال اصل مقالات: 25 دی 94

دومین کنفرانس ملی زبان، ادبیات و ترجمه در آموزش، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی زبان، ادبیات و ترجمه در آموزش، اسفند ۹۴، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 94

نخستین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها، دی ۹۴

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها، دی ۹۴، سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

برگزار کننده: سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
تاريخ برگزاري:  28 و 29 بهمن  1394
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 94
ارسال اصل مقالات:  30 دی  94

نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 94
ارسال اصل مقالات:  26 اسفند 94

همایش ترویج علم و اخلاق علم، آبان ۹۴

فراخوان مقاله همایش ترویج علم و اخلاق علم، آبان ۹۴، انجمن ترویج علم ایران

برگزار کننده: انجمن ترویج علم ایران
تاريخ برگزاري: 21 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 12 مهر 94
theme