بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 6)

ادبیات، فرهنگ

همایش بین المللی چهار قرن آموزش فارسی و فرانسه در کشورهای فارسی و فرانسه، مهر ۹۵


برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ برگزاري: 10 و 11 مهر 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 95
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 95

نخستین همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی، آبان ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی، آبان ۹۵، انجمن جامعه شناسی ایران ، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران ، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری
تاريخ برگزاري:  آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 31 تیر 95

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی، آبان ۹۵

فراخوان مقاله کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تاريخ برگزاري: 20 آبان 1395
ارسال اصل مقالات: 10 آبان 95

اولین همایش ملی ادبیات پایداری، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ادبیات پایداری، خرداد ۹۵، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 6 خرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات: 20 اردیبهشت 95

همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري:   برگزاری همایش ملی و کارگاه های آموزشی در تاریخ 5 تا 7 اردیبهشت ماه به زمان دیگری موکول گردید که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. 1395
ارسال اصل مقالات: 21 فروردین 95

چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه پیام نور مرکز تفت

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز تفت
تاريخ برگزاري: 30 و 31 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین  95

اولین همایش ملی آموزش، ادبیات و مترجمی زبان‌ انگلیسی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آموزش، ادبیات و مترجمی زبان‌ انگلیسی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
تاريخ برگزاري: 14 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 95

اولین کنفرانس ملی بررسی مسایل آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی بررسی مسایل آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
تاريخ برگزاري: 9  اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 29 اسفند 94
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 95

پنجمین همایش ملی نقد ادبی (با رویکرد نقد اسطوره‌ شناختی)، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی نقد ادبی (با رویکرد نقد اسطوره‌ شناختی)، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 29 و 30 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 95
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95

دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاريخ برگزاري: 27 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  23 اسفند 94
theme