بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 4)

ادبیات، فرهنگ

همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس، بهمن ۹۵، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

برگزار کننده: دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  10 دی 95

نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 6 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 30 دی 95

همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 11 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95

همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی، مهر ۹۶، دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 26 و 27 مهر 1396
ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 96

همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی، خرداد ۹۶، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري:  1 و 2 خرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 7 اردیبهشت 96
ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 96

دومین همایش متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون داستانی کهن، آبان ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون داستانی کهن، آبان ۹۵، اندیشگاه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران و هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی

برگزار کننده: اندیشگاه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران و هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی
تاريخ برگزاري: 24  آبان  1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 95
ارسال اصل مقالات: 30 مهر 95

کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مهر ۹۵

فراخوان مقاله کنگره بین المللی زبان و ادبیات، مهر ۹۵، دانشگاه تربت حیدریه

برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه
تاريخ برگزاري: 15 مهر 1395
ارسال اصل مقالات: 20 شهریور 95

دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه کردستان

برگزار کننده: دانشگاه کردستان
تاريخ برگزاري:  12 و 13  اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  13 بهمن 95

اولین همایش ادبیات فارسی معاصر، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ادبیات فارسی معاصر، بهمن ۹۵، دانشگاه ولایت ایرانشهر

برگزار کننده: دانشگاه ولایت ایرانشهر
تاريخ برگزاري: 26 و 27 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 95

نخستین همایش ملی معنی‌شناسی شناختی، دی ۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی معنی‌شناسی شناختی، دی ۹۵، انجمن زبان ­شناسی

برگزار کننده: انجمن زبان ­شناسی
تاريخ برگزاري: 16 دی 1395
ارسال چکیده مقالات: 1 شهریور 95
ارسال اصل مقالات: 1 آبان 95
theme