بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 2)

ادبیات، فرهنگ

چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
تاريخ برگزاري: 20 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 24 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 11 اسفند 95 الی 31 فروردین 96

نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 دی 95
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 95

همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه بوعلی سینا

برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا
تاريخ برگزاري: 13 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 اسفند 95

چهارمین همایش ملی صرف، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی صرف، بهمن ۹۵، انجمن زبان شناسی ایران

برگزار کننده: انجمن زبان شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 28 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 95

همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس، بهمن ۹۵، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

برگزار کننده: دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  10 دی 95

نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 6 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 30 دی 95

همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، اسفند ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاريخ برگزاري: 11 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 95

همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی، مهر ۹۶، دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 26 و 27 مهر 1396
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی، خرداد ۹۶، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري:  1 و 2 خرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 7 اردیبهشت 96
ارسال اصل مقالات:  7 اردیبهشت 96

دومین همایش متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون داستانی کهن، آبان ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون داستانی کهن، آبان ۹۵، اندیشگاه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران و هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی

برگزار کننده: اندیشگاه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران و هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی
تاريخ برگزاري: 24  آبان  1395
ارسال چکیده مقالات: 30 مهر 95
ارسال اصل مقالات: 30 مهر 95
theme