بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » ادبیات، فرهنگ (برگه 2)

ادبیات، فرهنگ

سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، آبان ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، آبان ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 2 و 3 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 خرداد 96
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی، آبان ۹۶، دانشگاه بجنورد

برگزار کننده: دانشگاه بجنورد
تاريخ برگزاري: 10 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 96

دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر در ادب پارسی، مهر ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر در ادب پارسی، مهر ۹۶، دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح
تاريخ برگزاري:  27 مهر 1396
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 96

دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی، تیر ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی، تیر ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 21 تیر 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 خرداد 96
ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 96

اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی: نوآوری ها و پیشرفت های حرفه ای، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی: نوآوری ها و پیشرفت های حرفه ای، مهر ۹۶، دانشگاه کردستان

برگزار کننده: دانشگاه کردستان
تاريخ برگزاري:  4 آبان 1396
ارسال چکیده مقالات: 10 مهر 96
ارسال اصل مقالات: 10 مهر 96

اولین کنفرانس ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی، شهریور ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاريخ برگزاري: 4 و 5 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین 96
ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 96

دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین، خرداد ۹۶، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان لرستان ، دانشگاه لرستان

برگزار کننده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان لرستان ، دانشگاه لرستان
تاريخ برگزاري:  28 و 29 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات:  15 تیر  96

همایش ملی نکوداشت عطاملک جوینی، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی نکوداشت عطاملک جوینی، فروردین ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوین

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوین
تاريخ برگزاري: 30 فروردین 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 95

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات، مهر ۹۶

فراخوان مقاله نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات، مهر ۹۶، دانشگاه شهید بهشتی

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ برگزاري: 29 و 30 مهر 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 فروردین 95
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 96

همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران، فروردین ۹۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
تاريخ برگزاري: 24 فروردین 1396
ارسال چکیده مقالات: 23 اسفند 95
ارسال اصل مقالات:  23 اسفند 95
theme