بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » تاریخ، گردشگری (برگه 4)

تاریخ، گردشگری

همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب، شهریور ۹۴، دانشگاه اراک

برگزار کننده: دانشگاه اراک
تاريخ برگزاري:  15 مهر 1394
ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 94

همایش گیلان در گستره تاریخ صفویه، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله همایش گیلان در گستره تاریخ صفویه، آذر ۹۴، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري:  13 اسفند 1394
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 94

کنگره بین المللی سربداران، آذر ۹۴

فراخوان مقاله کنگره بین المللی سربداران، آذر ۹۴، دانشگاه حکیم سبزواری

برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری
تاريخ برگزاري: 25 الی 27 آذر 1394
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 94
ارسال اصل مقالات: 30 آبان 94

پنجمین همایش بین المللی سالانه موزه علوم و فناوری با عنوان: جامعه پایدار و جایگاه موزه ها در ترویج علم سبز، آبان ۹۴

فراخوان مقاله پنجمین همایش بین المللی سالانه موزه علوم و فناوری با عنوان: جامعه پایدار و جایگاه موزه ها در ترویج علم سبز، آبان ۹۴، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

برگزار کننده: موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
تاريخ برگزاري: 26 و 27 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  10 آبان 94

همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان، مهر ۹۴، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
تاريخ برگزاري: 5 مهر 1394
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94

همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود: فرصت­ها و چالش­ها، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود: فرصت­ها و چالش­ها، شهریور ۹۴، دانشگاه شاهرود

برگزار کننده: دانشگاه شاهرود
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 شهریور 1394
ارسال اصل مقالات:  7 مرداد 94

اولین همایش بین المللی میر سید علی همدانی، آبان ۹۴

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی میر سید علی همدانی، مهر ۹۴، دانشگاه پیام نور همدان

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور همدان
تاريخ برگزاري:  21 آبان 1394
ارسال اصل مقالات:  15 شهریور 94

دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، اردیبهشت 94

برگزار کننده: دانشگاه سمنان
تاريخ برگزاري: 29 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  10 اردیبهشت 94

دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ۹۴

فراخوان مقاله دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ۹۴، دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دانشگاه بیرجند)

برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دانشگاه بیرجند)
تاريخ برگزاري: 27 و 28 آبان 1394
ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 94
ارسال اصل مقالات:  10 شهریور 94
theme