بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » تاریخ، گردشگری (برگه 3)

تاریخ، گردشگری

همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
تاريخ برگزاري: 15 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 25 فروردین 95

همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی، مهر ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري:  24 الی 26 آذر  1395
ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 95
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 95

همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تاريخ برگزاري:  5 و 6 خرداد 1395
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95

دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
تاريخ برگزاري: 28 و 29 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 95

همایش ملی قیام گوهرشاد،تیر ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی قیام گوهرشاد، اردیبهشت ۹۵، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد

برگزار کننده: معاونت فرهنگی شهرداری مشهد
تاريخ برگزاري: 21 و 22 تیر 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  29 اسفند 94

دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی-تاریخی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی-تاریخی، اردیبهشت ۹۵، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

برگزار کننده: پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی ، پژوهشگاه مواد و انرژی
تاريخ برگزاري: 13 الی 14 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 95

کنگره بین المللی تاریخ اقتصادی تبریز، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله کنگره بین المللی تاریخ اقتصادی تبریز، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 6 و 7 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 94
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 94

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، اسفند ۹۴، دبیرخانه کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

برگزار کننده: دبیرخانه کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 14 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  14 بهمن 94

همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری، آذر ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور
تاريخ برگزاري: 26 و 27 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94

همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب، مهر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی استاد دکتر عبدالکریم قریب، شهریور ۹۴، دانشگاه اراک

برگزار کننده: دانشگاه اراک
تاريخ برگزاري:  15 مهر 1394
ارسال اصل مقالات:  30 شهریور 94
theme