بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » تاریخ، گردشگری (برگه 3)

تاریخ، گردشگری

دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری، آذر ۹۵، ژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی

برگزار کننده: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی
تاريخ برگزاري:  3 و 4 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  30 دی 95

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، دی ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، دی ۹۵، دانشگاه بزرگمهر قائنات

برگزار کننده: دانشگاه بزرگمهر قائنات
تاريخ برگزاري: 29 و 30 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  15 دی  95

همایش ملی مطالعه و شناخت باغ­ های تاریخی منطقۀ کاشان، آبان ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی مطالعه و شناخت باغ­ های تاریخی منطقۀ کاشان، آبان ۹۵، دانشگاه کاشان

برگزار کننده: دانشگاه کاشان
تاريخ برگزاري:  آبان 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 اردیبهشت 95
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 95

سومین کنفرانس بین المللی از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی با تاکید برجبهه مقاومت اسلامی، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی با تاکید برجبهه مقاومت اسلامی، مرداد ۹۵، دانشگاه تبریز - سازمان بسیج اساتید استان آذربایجان شرقی

برگزار کننده: دانشگاه تبریز - سازمان بسیج اساتید استان آذربایجان شرقی
تاريخ برگزاري: 14 مرداد 1395
ارسال اصل مقالات:  20 تیر 95

اولین کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله اولین کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی، مرداد ۹۵، دانشگاه محقق اردبیلی - دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی - دفتر توسعه فرهنگی آذربایجان
تاريخ برگزاري: 6 و 7 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 خرداد 95
ارسال اصل مقالات:  20 تیر 95

اولین همایش ملی کرفتو، خرداد ۹۵


برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تاريخ برگزاري: 6 و 7 خرداد 1395
ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 95

همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 21 و 22 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 95

همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
تاريخ برگزاري: 15 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 25 فروردین 95

همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی، مهر ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري:  24 الی 26 آذر  1395
ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 95
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 95

همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تاريخ برگزاري:  5 و 6 خرداد 1395
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95
theme