بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » تاریخ، گردشگری (برگه 3)

تاریخ، گردشگری

همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه مازندران

برگزار کننده: دانشگاه مازندران
تاريخ برگزاري: 21 و 22 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  5 اردیبهشت 95

همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
تاريخ برگزاري: 15 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 25 فروردین 95

همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی، آذر ۹۵

فراخوان مقاله همایش بین المللی یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان علیه استعمار انگلستان و تاثیر آن در هویت ملی، مهر ۹۵، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري:  24 الی 26 آذر  1395
ارسال چکیده مقالات: 15 شهریور 95
ارسال اصل مقالات:  31 شهریور 95

همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، خرداد ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران: بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تاريخ برگزاري:  5 و 6 خرداد 1395
ارسال اصل مقالات:  31 فروردین 95

دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
تاريخ برگزاري: 28 و 29 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  15 اردیبهشت 95

همایش ملی قیام گوهرشاد،تیر ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی قیام گوهرشاد، اردیبهشت ۹۵، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد

برگزار کننده: معاونت فرهنگی شهرداری مشهد
تاريخ برگزاري: 21 و 22 تیر 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  29 اسفند 94

دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی-تاریخی، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی-تاریخی، اردیبهشت ۹۵، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی ، پژوهشگاه مواد و انرژی

برگزار کننده: پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی ، پژوهشگاه مواد و انرژی
تاريخ برگزاري: 13 الی 14 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  20 فروردین 95

کنگره بین المللی تاریخ اقتصادی تبریز، اردیبهشت ۹۵

فراخوان مقاله کنگره بین المللی تاریخ اقتصادی تبریز، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 6 و 7 اردیبهشت 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 94
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 94

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، اسفند ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، اسفند ۹۴، دبیرخانه کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

برگزار کننده: دبیرخانه کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 اسفند 1394
ارسال چکیده مقالات: 14 بهمن 94
ارسال اصل مقالات:  14 بهمن 94

همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری، آذر ۹۴

فراخوان مقاله همایش ملی فضل بن شاذان نیشابوری، آذر ۹۴، دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور
تاريخ برگزاري: 26 و 27 آذر 1394
ارسال اصل مقالات:  15 آبان 94
theme