بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » جغرافیا، زمین شناسی

جغرافیا، زمین شناسی

همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 20 اسفند 96
ارسال اصل مقالات: 20 فروردین 97

دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد، اسفند ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 96

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ برگزاري: 19 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 96

چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، بهمن ۹۶، سازمان هواشناسی کشور ، وزارت راه و شهرسازی

برگزار کننده: سازمان هواشناسی کشور ، وزارت راه و شهرسازی
تاريخ برگزاري: 28 و 29 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 20 دی 96
ارسال اصل مقالات:  22 دی 96

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، فروردین ۹۷

فراخوان مقاله دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی; منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، فروردین ۹۷، دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
تاريخ برگزاري: 28 و 29 فروردین 1397
ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 96

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران، بهمن ۹۶، انجمن کواترنری ایران

برگزار کننده: انجمن کواترنری ایران
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  15 دی 96

دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین درایران، بهمن ۹۶، دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود
تاريخ برگزاري: 10 و 11 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  15 دی 96

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فسا

برگزار کننده: دانشگاه فسا
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات: 30 دی 96

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا، آبان ۹۶، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ، مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی غرب آسیا

برگزار کننده: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ، مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی غرب آسیا
تاريخ برگزاري: 8 و 9 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  14 مهر 96

نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار، مهر ۹۶

فراخوان مقاله نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار، مهر ۹۶، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور

برگزار کننده: اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور
تاريخ برگزاري: 12 و 13 مهر 1396
ارسال اصل مقالات:  14 شهریور 96
theme