بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » جغرافیا، زمین شناسی

جغرافیا، زمین شناسی

چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا ، انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تاريخ برگزاري: 20 و 21 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 96
ارسال اصل مقالات: 15 مرداد 96

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در صنعت آب و برق، شهریور ۹۶، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

برگزار کننده: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
تاريخ برگزاري: 14 و 15 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات: 20 مرداد 96

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)، اسفند ۹۵، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

برگزار کننده: شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
تاريخ برگزاري: 18 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  18 اسفند 95

دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه پیام نور تبریز

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور تبریز
تاريخ برگزاري:  13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  15 فروردین 96

نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۹۶، دانشگاه بیرجند

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
تاريخ برگزاري: 16 و 17 شهریور 1396
ارسال چکیده مقالات: 18 تیر 96

مجموعه همایش های ISPRS، مهر ۹۶

فراخوان مقاله مجموعه همایش های ISPRS، مهر ۹۶، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 15 الی 18 مهر 1396
ارسال اصل مقالات:  10 خرداد 96

اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، شهریور ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه زنجان

برگزار کننده: دانشگاه زنجان
تاريخ برگزاري:  29 شهریور 1396
ارسال اصل مقالات:  1 شهریور 96

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، فروردین ۹۶، دانشگاه حکیم سبزواری ، استانداری خراسان رضوی

برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری ، استانداری خراسان رضوی
تاريخ برگزاري: 30 فروردین 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 اسفند 95
ارسال اصل مقالات:  25 اسفند 95

سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد ( انجمن رسوب شناسی ایران ) ، شرکت ملی نفت ایران

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ( انجمن رسوب شناسی ایران ) ، شرکت ملی نفت ایران
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 96

سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶، موسسه آموزش عالی کرمان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی کرمان
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات:  22 اسفند 95
theme