لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران                  بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » علوم تربیتی و آموزشی

علوم تربیتی و آموزشی

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶، انجمن ایرانی تاریخ

برگزار کننده: انجمن ایرانی تاریخ
تاريخ برگزاري: 7 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 28 بهمن 95

سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا
تاريخ برگزاري: 26 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 17 دی 95
ارسال اصل مقالات: 17 دی 95

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 27 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 13 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 19 دی 95

نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 95

دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی میبد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تاريخ برگزاري: 3 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  23 آذر 95

دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاريخ برگزاري: 7 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 7 دی 95
ارسال اصل مقالات:  7 دی 95

اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 17 و 18 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 24 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 95

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن ۹۵، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

برگزار کننده: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
تاريخ برگزاري: 9 و 10 بهمن 1395
ارسال اصل مقالات:  20 دی 95

یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه تبریز

برگزار کننده: دانشگاه تبریز
تاريخ برگزاري: 6 و 7 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 95

همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛ چالش ها و راهبردها، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی استقلال دانشگاه ها؛ چالش ها و راهبردها، بهمن ۹۵، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
تاريخ برگزاري: 29 و 30 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 آبان 95
ارسال اصل مقالات:  25 دی 95
theme