بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » علوم تربیتی و آموزشی

علوم تربیتی و آموزشی

چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، بهمن ۹۶، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه تهران

برگزار کننده: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 28 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 15 دی 96

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه الزهرا (س)

برگزار کننده: دانشگاه الزهرا (س)
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 18 آذر 96
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 96

پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، اسفند ۹۶، دانشگاه فرهنگیان زنجان ، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان زنجان ، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تاريخ برگزاري: 16 و 17 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 25 آذر 96

پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، بهمن ۹۶، اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران ، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

برگزار کننده: اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران ، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
تاريخ برگزاري: 3 الی 6 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  3 آبان 96

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت در ناحیه دو بندرعباس، آذر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت در ناحیه دو بندرعباس، آذر ۹۶، آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس

برگزار کننده: آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس
تاريخ برگزاري: 23 آذر 1396
ارسال اصل مقالات: 10 آذر 

اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم و تربیت و مشاوره، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم و تربیت و مشاوره، آذر ۹۶، دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
تاريخ برگزاري:  8 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  6 اسفند 96

اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی (دارنده مجوز ISC وزارت علوم)، آبان ۹۶

فراخوان مقاله اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، آبان ۹۶، دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر

برگزار کننده: دانشگاه ازاد اسلامی واحد زرقان ، دانشگاه دولتی علمی کاربردی آذین شوشتر
تاريخ برگزاري: 25 آبان 1396
ارسال اصل مقالات:  20 آبان 96

چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال، بهمن ۹۶، سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی

برگزار کننده: سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 15 آذر 96

سومین کنگره ملی روان شناسی ایران “مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی”، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله سومین کنگره ملی روان شناسی ایران مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی، اسفند ۹۶، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 9 الی 11 اسفند 1396
ارسال چکیده مقالات: 21 آبان 96
ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96

کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، آذر ۹۶

فراخوان مقاله کنفرانس بین الملی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، آذر ۹۶، موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
تاريخ برگزاري:  30 آذر 1396
ارسال اصل مقالات:  15 آذر 96
theme