بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی » علوم تربیتی و آموزشی

علوم تربیتی و آموزشی

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی ( دارنده مجوز ISC وزارت علوم )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر

برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر
تاريخ برگزاري: 28 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 16 اردیبهشت 96

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی ( دارنده مجوز ISC وزارت علوم )، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه جامع علمی کاربردی شوشتر

برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر
تاريخ برگزاري: 28 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 16 اردیبهشت 96

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)، اسفند ۹۵، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

برگزار کننده: شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه با همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
تاريخ برگزاري: 18 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  9 اسفند 95

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶، انجمن ایرانی تاریخ

برگزار کننده: انجمن ایرانی تاریخ
تاريخ برگزاري: 7 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 28 بهمن 95

سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا
تاريخ برگزاري: 26 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 17 دی 95
ارسال اصل مقالات: 17 دی 95

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 27 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 13 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 19 دی 95

نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاريخ برگزاري: 13 و 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  10 اسفند 95

دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی میبد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تاريخ برگزاري: 3 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  23 آذر 95

دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه، بهمن ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاريخ برگزاري: 7 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 7 دی 95
ارسال اصل مقالات:  7 دی 95

اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه شیراز

برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاريخ برگزاري: 17 و 18 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 24 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  4 بهمن 95
theme