لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران                  بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » علوم انسانی

علوم انسانی

دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، بهمن ۹۵، دانشگاه خوارزمی

برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
تاريخ برگزاري: 26 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 10 بهمن 95

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، فروردین ۹۶، دانشگاه حکیم سبزواری ، استانداری خراسان رضوی

برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری ، استانداری خراسان رضوی
تاريخ برگزاري: 30 فروردین 1396
ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 15 اسفند 95

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، اردیبهشت ۹۶، انجمن ایرانی تاریخ

برگزار کننده: انجمن ایرانی تاریخ
تاريخ برگزاري: 7 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 28 بهمن 95

سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، بهمن ۹۵، انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا

برگزار کننده: انجمن روان شناسی تربیتی ایران ، دانشگاه الزهرا
تاريخ برگزاري: 26 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 17 دی 95
ارسال اصل مقالات: 17 دی 95

چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس آموزش زبان انگلیسی، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
تاريخ برگزاري: 20 اردیبهشت 1396
ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 95
ارسال اصل مقالات: 11 اسفند 95 الی 31 فروردین 96

اولین همایش ملی ابریشم ایران، مهر ۹۶

فراخوان مقاله اولین همایش ملی ابریشم ایران، مهر ۹۶، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري: 27 مهر 1396

سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد ( انجمن رسوب شناسی ایران ) ، شرکت ملی نفت ایران

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ( انجمن رسوب شناسی ایران ) ، شرکت ملی نفت ایران
تاريخ برگزاري: 19 و 20 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات: 15 فروردین 96

همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی، اسفند ۹۵، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز ، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
تاريخ برگزاري: 18 و 19 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 95

سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶، موسسه آموزش عالی کرمان

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی کرمان
تاريخ برگزاري: 14 و 15 اردیبهشت 1395
ارسال اصل مقالات: 10 اسفند 95

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم، بهمن ۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تاريخ برگزاري: 27 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 13 آذر 95
ارسال اصل مقالات: 19 دی 95
theme