بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » فنی و مهندسی » مکانیک، صنایع

مکانیک، صنایع

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۹۶، انجمن هوافضای ایران

برگزار کننده: انجمن هوافضای ایران
تاريخ برگزاري: 8 الی 10 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 96

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، اسفند ۹۶، انجمن مهندسان مکانیک ایران ، دانشگاه یاسوج

برگزار کننده: انجمن مهندسان مکانیک ایران ، دانشگاه یاسوج
تاريخ برگزاري: 15 و 16 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات:  30 دی 96

دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، اسفند ۹۶

فراخوان مقاله دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، اسفند ۹۶، انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

برگزار کننده: انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
تاريخ برگزاري: 12 اسفند 1396
ارسال اصل مقالات: 20 بهمن 96

اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه ساز، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله اولین همایش ملی سامانه‌های شبیه ساز، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه فردوسی مشهد ، سازمان صنايع دريايی

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد ، سازمان صنايع دريايی
تاريخ برگزاري: 5 و 6 اردیبهشت 1397
ارسال اصل مقالات:  15 بهمن 96

ششمین همایش ملی توربین گاز، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله ششمین همایش ملی توربین گاز، بهمن ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
تاريخ برگزاري: 17 و 18 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  20 دی 96

پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران، اردیبهشت ۹۷

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه علم و صنعت - مرکز تحقیقات آلومینیوم

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت - مرکز تحقیقات آلومینیوم
تاريخ برگزاري: 4 الی 6 اردیبهشت 1397
ارسال چکیده مقالات: 9 آذر 96
ارسال اصل مقالات:  6 بهمن 96

دهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله دهمین سمینار پیل سوختی ایران، بهمن ۹۶، انجمن الکتروشیمی ایران

برگزار کننده: انجمن الکتروشیمی ایران
تاريخ برگزاري: 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 96

اولین کنفرانس ملی مدلسازی رفتار مکانیکی مواد، مهر ۹۷

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی مدلسازی رفتار مکانیکی مواد، اردیبهشت ۹۷، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهيد باهنر کرمان
تاريخ برگزاري:  25 و 26 مهر 1397
ارسال اصل مقالات:  30 خرداد 97

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۶

"فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ۹۶، دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن مهندسی صنایع ایران

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران ، انجمن مهندسی صنایع ایران
تاريخ برگزاري: 18 و 19 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 96

هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ۹۶

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ۹۶، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 24 و 25 بهمن 1396
ارسال اصل مقالات:  30 آذر 96
theme