بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » فنی و مهندسی » علوم و صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط، خرداد ۹۶

فراخوان مقاله دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط، خرداد ۹۶، انجمن رئولوژی ایران

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انجمن رئولوژی ایران
تاريخ برگزاري: 2 خرداد 1396

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی ( با امتیاز بازآموزی )، بهمن ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تاريخ برگزاري: 27 و 28 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 20 بهمن 95
ارسال اصل مقالات:  20 بهمن 95

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ۹۵، دانشگاه جیرفت

برگزار کننده: دانشگاه جیرفت
تاريخ برگزاري: 10 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
ارسال اصل مقالات:  30 دی 95

اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت، اسفند ۹۵، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس
تاريخ برگزاري: 8 و 9 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  30 بهمن 95

سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها، آذر ۹۵

فراخوان مقاله سومین کارگاه بین المللی آسیا اقیانوسیه پروبیوتیک ها، آذر ۹۵، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی وابسته به وزارت علوم

برگزار کننده: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی وابسته به وزارت علوم
تاريخ برگزاري: 16 و 17 آذر 1395

نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران، آذر ۹۵، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، دانشگاه گیلان

برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، دانشگاه گیلان
تاريخ برگزاري:  17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  1 بهمن 95

دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اسفند ۹۵، دانشگاه اصفهان

برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
تاريخ برگزاري: 9 اسفند 1395
ارسال چکیده مقالات: 30 دی 95
ارسال اصل مقالات:  30 دی 95 تا 15 بهمن 95

اولین همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، آذر ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، آبان ۹۵، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
تاريخ برگزاري:  4 آذر 1395
ارسال اصل مقالات:  20 آبان 95

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم، مرداد ۹۵

فراخوان مقاله نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم، مرداد ۹۵، سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
تاريخ برگزاري: 27 و 28 مرداد 1395
ارسال چکیده مقالات: 15 مرداد 95
ارسال اصل مقالات:  15 مرداد 95

دومین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا، مهر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا، مهر ۹۵، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

برگزار کننده: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تاريخ برگزاري:   متاسفانه همایش به تعویق افتاده است. 1395
ارسال چکیده مقالات: 16 خرداد 95
theme