بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک (برگه 3)

برق، الکترونیک

سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
تاريخ برگزاري: 4 و 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  5 آذر 95

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، اسفند ۹۵، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاريخ برگزاري: 3 الی 5 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 95

ششمین کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری، دی ۹۵

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری، دی ۹۵، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 2 دی 1395
ارسال چکیده مقالات: 25 آبان 95

پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، فروردین ۹۶

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران، فروردین ۹۶، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، انجمن الکترومغناطیس ایران

برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، انجمن الکترومغناطیس ایران
تاريخ برگزاري: 30 و 31 فروردین 1396
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 95

همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ۹۵

فراخوان مقاله همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، بهمن ۹۵، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

برگزار کننده: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
تاريخ برگزاري: 6 و 7 بهمن 1395
ارسال چکیده مقالات: 2 آذر 95
ارسال اصل مقالات:  3 دی 95

یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت، دی ۹۵

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت، دی ۹۵، دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران
تاريخ برگزاري: 28 و 29 دی 1395
ارسال اصل مقالات:  29 آذر 95

دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، اسفند ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، اسفند ۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ برگزاري: 17 الی 19 اسفند 1395
ارسال اصل مقالات:  20 آذر 95

اولین همایش ملی روبات­های صنعتی هوشمند، آبان ۹۵

فراخوان مقاله اولین همایش ملی روبات­های صنعتی هوشمند، آبان ۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
تاريخ برگزاري: 27 آبان 1395
ارسال اصل مقالات:  19 آبان 95

بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2017)، اردیبهشت ۹۶

فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2017)، اردیبهشت ۹۶، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاريخ برگزاري: 12 الی 14 اردیبهشت 1396
ارسال اصل مقالات:  23 آذر 95

دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، آذر ۹۵

فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، آذر ۹۵، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاريخ برگزاري: 23 الی 25 آذر 1395
ارسال اصل مقالات:  24 مهر 95
theme