بسم الله الرحمن الرحيم
خانه » همایش » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک (برگه 11)

برق، الکترونیک

کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ۹۴، مجتمع آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق

برگزار کننده: مجتمع آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق
تاريخ برگزاري: 9 الی 10 خرداد 1394
ارسال اصل مقالات:  22 اردیبهشت 94

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، شهریور ۹۴

فراخوان مقاله دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، اردیبهشت ۹۴، دانشگاه تهران

برگزار کننده: دانشگاه تهران
تاريخ برگزاري: 8 الی 9 شهریور 1394
ارسال چکیده مقالات: 19 تیر 94
ارسال اصل مقالات:  25 مرداد 94

سومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله سومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، اردیبهشت ۹۴، پژوهشگاه نیرو و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تاريخ برگزاري:  28 الی 30 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  25 فروردین 94

سومین کنفرانس انرژی بادی ایران، خرداد ۹۴

فراخوان مقاله سومین کنفرانس انرژی بادی ایران، خرداد ۹۴، انجمن علمی انرژی بادی ایران

برگزار کننده: انجمن علمی انرژی بادی ایران
تاريخ برگزاري: 25 و 26 خرداد 1394
ارسال چکیده مقالات: 25 بهمن 93
ارسال اصل مقالات: 2 خرداد 94

بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۹۴، دانشگاه صنعتی شریف

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
تاريخ برگزاري: 20 الی 24 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات: 23 آذر 93

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ۹۴

فراخوان مقاله هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد ۹۴

برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
تاريخ برگزاري: 28 و 29 مرداد 1394
ارسال اصل مقالات:  1 تیر 94

بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، اردیبهشت ۹۴

فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق، اردیبهشت ۹۴، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شرکت توزیع برق استان

برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شرکت توزیع برق استان
تاريخ برگزاري: 9 - 8 اردیبهشت 1394
ارسال اصل مقالات:  10 بهمن 93
theme